Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong
Tôi cần bán chung cư xa La hà đông:
Tòa CT6A, S=83m, tầng 816, giá gốc 21,42tr/m2 (bán giá gốc) Đóng 20%
Mọi Chi Tiết liên hệ:
Hà Phương: 0934.50.10.50


Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong, Chung cu xa la ha dong, can ho xa la ha dong