Hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được như: Cháy, sét, nổ, giông bão, lụt, hành động phá hoại, trộm cướp; các lỗi về kỹ thuật, thiết kế, tay nghề chuyên môn.... Vì vậy để bảo toàn vốn cho Doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, việc mua bảo hiểm là một giải pháp hữu hiệu.
Nhân tiện, Bảo Việt xin được giới thiệu đến quý Công ty một số loại hình bảo hiểm về tài sản và kỹ thuật :
- Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt.
- Bảo hiểm mọi rủi ro trong xây dựng và lắp đặt, cơ sở hạ tầng hoàn thành.
- Bảo hiểm máy móc, thiết bị thi công, trang thiết bị điện tử.
- Bảo hiểm Trách nhiệm con người, sản phẩm, ô tô….
Phòng Cháy - Kỹ thuật/ Bảo Việt Đà Nẵng
Trần Tiến Cường , DĐ: 0932.50.57.57.
Địa chỉ: 97 Trần Phú, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 3817389 . Fax: 3821601