Bảo hiểm cho ngôi nhà và tài sản bên trong ngôi nhà của bạn trước những rủi ro không lường trước được như: Cháy, nổ, sét, giông bão, lụt, động đất, hành động ác ý, trộm cướp...
Mọi chi tiết cần trao đổi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số máy:
Phòng Cháy - Kỹ thuật/ Bảo Việt Đà Nẵng
Trần Tiến Cường , DĐ: 0932.50.57.57.
Địa chỉ: 97 Trần Phú, TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: 3817389 . Fax: 3821601