Nokia 1800 Orchid Red------------610 000 VND
Nokia 1800 Silver Grey------------610 000 VND
Nokia 2690 Blue---------------------1 269 000 VND
Nokia 2690 Graphite----------------1 269 000 VND
Nokia 2690 Hot pink----------------1 269 000 VND
Nokia 2690 White silver------------1 269 000 VND
Nokia 2700 Classic Frost Gray-----------1 510 000 VND
Nokia 2700 Classic Jet Black----------------1 510 000 VND
Nokia 2730 + thẻ 1GB---------------------1 760 000 VND
Nokia 5030 XpressRadio Graphite----------819 000 VND
Nokia 5030 XpressRadio Red----------------819 000 VND

Nokia 5130 XpressMusic Blue-------------1 790 000 VND
Nokia 5130 XpressMusic Red-----------------1 790 000 VND
Nokia 5130 XpressMusic White Aqua------1 790 000 VND
Nokia 5233 Black---------------2 730 000 VND
Nokia 5233 White------------------2 730 000 VND
Nokia 6303i + thẻ 2GB---------------2 630 000 VND
Nokia 6303i Gold + Thẻ 2Gb------------2 630 000 VND
Nokia 6303i Silver + Thẻ 2Gb----------2 630 000 VND
Nokia 6700 classic + thẻ 1Gb----------6 990 000 VND
Nokia 6700 classic gold + thẻ 8GB----------11 500 000 VND
Nokia 7230 Graphite + Thẻ 2Gb--------------2 630 000 VND
Nokia 7230 Hot Pink +thẻ 2GB---------------2 630 000 VND
Nokia C1-00 Light Gray--------------------620 000 VND
Nokia C1-00 Medium Blue------------620 000 VND
Nokia C1-00 Red------------620 000 VND
Nokia C1-01 Dark Grey-----------1 130 000 VND
Nokia C1-01 red-----------------1 130 000 VND
Nokia C1-01 Warm Grey------------1 130 000 VND

Nokia C1-01 White------------------1 130 000 VND
Nokia C1-02 Black----------------899 000 VND
Nokia C1-02 Blue-----------899 000 VND
Nokia C1-02 Cool Grey------------899 000 VND
Nokia C1-02 Dark Plum------------899 000 VND
Nokia C3-00 Hot Pink----------------2 360 000 VND
Nokia C3-00 Pink----------------2 360 000 VND
Nokia C3-00 Slate Grey------------2 360 000 VND
Nokia C3-00 White-----------------2 360 000 VND
Nokia C3-01 Touch and Type Golden khaki-----------3 650 000 VND
Nokia C3-01 Touch and Type Silver---------------3 650 000 VND
Nokia C3-01 Touch and Type Warm grey---------------3 650 000 VND
Nokia C5-03 Aluminum Grey------------------3 980 000 VND
Nokia C5-03 Graphite Black-----------------3 980 000 VND
Nokia C5-03 Illuvial Pink---------------3 980 000 VND
Nokia C5-03 Petrol Blue-------------------3 980 000 VND
Nokia C5-03 White-----------------3 980 000 VND
Nokia C6-01 Black-------------------5 890 000 VND
Nokia C6-01 Silver Grey-------------------5 890 000 VND
Nokia C7 Astound---------------7 090 000 VND
Nokia C7 Black--------------7 090 000 VND
Nokia C7 Brown-------------7 090 000 VND
Nokia E5 Black----------------4 140 000 VND
Nokia E5 Blue-------------4 140 000 VND
Nokia E5 Brown--------------4 140 000 VND
Nokia E5 white--------------4 140 000 VND
Nokia E63 Black-----------3 140 000 VND
Nokia E63 Ruby Red------------3 140 000 VND
Nokia E63 Ultramarine Blue----------3 140 000 VND
Nokia E63 White-------------3 140 000 VND
NOKIA E7 Blue----------------9 050 000 VND
Nokia E7 Dark Grey--------------9 050 000 VND
Nokia E7 Silver White--------------9 050 000 VND
Nokia E71 Black-----------------5 180 000 VND
Nokia E71 Grey Steel-------------5 180 000 VND
Nokia E71 Red------------------5 180 000 VND
Nokia E71 White Steel--------------5 180 000 VND
Nokia E72 Amethyst Purple--------------5 830 000 VND
Nokia E72 Metal Grey-------------------5 830 000 VND
Nokia E72 Topaz Brown---------------5 830 000 VND
Nokia E72 White------------------5 830 000 VND
Nokia E72 Zodium Black-----------------5 830 000 VND
Nokia N8 Dark Grey---------------8 590 000 VND
Nokia N8 White------------------8 590 000 VND
Nokia X2-01 blue------------------1 720 000 VND


Nokia X2-01 Red------------------1 720 000 VND
Nokia X2-01 White-----------------1 720 000 VND
Nokia X3 Blue on Silver +thẻ 2GB-------------2 490 000 VND
Nokia X3 Red on Black +thẻ 2GB---------------2 490 000 VND
Nokia X3-02 Black + Thẻ 2Gb------------------3 490 000 VND
Nokia X3-02 blue+thẻ nhớ 2G------------------3 490 000 VND
Nokia X3-02 Pink + Thẻ 2Gb----------------3 490 000 VND
Nokia X3-02 Violet + Thẻ 2Gb---------------3 490 000 VND
Nokia X3-02 White + Thẻ 2Gb---------------3 490 000 VND

Nokia X6 Black 16Gb-------------------6 560 000 VND
Nokia X6 White on Pink 16Gb------------------6 560 000 VND
NOKIA 101------------------------------------------769 000 VND
NOKIA X1-00 -----------------------890 000VND
NOKIA C2-00...............................1 390 000VND
NOKIA C2-03-------------------------2 030 000 VND

Giá cực shock tại WWW.THANGLONGMOBILE.COM
Nick:tuanlinh_8889
Địa chỉ: 61A Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà nội.
Điện Thoại: 04 - 3936 2106 - 3936 3316
hotline: 0914451168