chung cư Green city Hòa Bình
Mở bán đợt 1 với giá gốc được niêm yết với Tầng 11 và 16 Tòa A1 và A2 chung cư Green city Hòa Bình :
Chuyên viên tư vấn Dự Án: Mr. Minh: 0918581556- 0936757257
- Tầng 11 tòa A2:
+ Căn 1101 và 1106. S=94,5m2- 2 PN, Ban công: Đông Bắc
+ Căn 1102 và 1107. S= 116,8m2-3 PN, Ban công: Đông Bắc
+ Căn góc 1103. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Bắc – Tây Bắc
+Căn góc 1104. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Tây Bắc - Tây Nam
+ Căn góc 1108. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Bắc – Đông Nam + Căn góc 1109. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Nam - Tây Nam
+ Căn 1105 và 1110. S=108m2-3PN, Ban công: Tây Nam
+ Căn 1111. S= 95m2 – 2PN, Ban công: Đông Nam
+ Căn 1112. S= 95m2-2PN, Ban công: Tây Bắc
+ Căn 1114. S= 92,8m2 – 2PN, Ban công : Tây Bắc - Tầng 16 tòa A2:
+ Căn 1601 và 1606. S=63,5m2- 2 PN, Ban công: Đông Bắc
+ Căn 1602 và 1607. S= 116,8m2-3 PN, Ban công: Đông Bắc
+ Căn góc 1603. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Bắc – Tây Bắc ( Đã Bán) +Căn góc 1604. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Tây Bắc - Tây Nam
+ Căn góc 1608. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Bắc – Đông Nam
+ Căn góc 1609. S= 126,5m2-3PN, Ban công: Đông Nam - Tây Nam + Căn 1605 và 1610. S=108m2-3PN, Ban công: Tây Nam
+ Căn 1611. S= 95m2 – 2PN, Ban công: Đông Nam
+ Căn 1612. S= 95m2-2PN, Ban công: Tây Bắc
+ Căn 1614. S= 92,8m2 – 2PN, Ban công : Tây Bắc
- Tất cả các căn diện tích 63,5m2 - 2PN tất cả các tầng từ tầng 16 trở lên
- Tiến độ thi công: Dự kiến bàn giao nhà vào Quý I Năm 2014
+ Tháng 11/2011: Khởi công XD
+ Tháng 3/2012: Thi Công xong phần móng
+ Tháng 7/2012: Hoàn thiện móng
+ Tháng 12/2012: Thi công xong tầng 5
+ Tháng 5/2013: Thi Công xong tầng 18
+ Tháng 10/2013: Thi công xong phần thô
+ Tháng 3/2014: Bàn giao căn hộ
Chuyên viên tư vấn Dự Án: Mr. Minh: 0918581556- 0936757257