GELEXIMCO KHU A - KHU B - KHU C - KHU D
==========> Tuấn Anh 0938388198 <=========
Khu A:
A39 ô 23: diện tích 80m2. Giá 52 tr/m2 bao tên
A33 ô 25: diện tích 114m2. Giá 54 tr/m2 bao tên Geleximco
A11 ô 60: diện tích 102m2. Giá 57 tr/m2 bao tên
Khu B:
B33 ô 16: diện tích 74m2. Giá 40.5 tr/m2
Khu C:
C61 ô số 40: diện tích 80m2. Hướng ĐN. Giá 53 tr/m2 bao sang tên
C36 ô số 7: diện tích 80m2. Hướng Bắc. Giá 50 tr/m2 bao sang tên
C9 ô số 27: diện tích 95m2. Hướng ĐN. Giá 48 tr/m2 bao sang tên
C24 ô số 22: diện tích 200m2. Hướng TB. Giá 38.5 tr/m2 bao sang tên
Khu D:
D4 ô số 6 : diện tích 120m2. Hướng TN. Giá 53.5 tr/m2 bao sang tên
======================================
Giá Cả có thể thương lượng khi vào chung kết
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Mr Tuấn Anh: 0938388198
Chúc Sức Khỏe Và Thành Công!!!!!

Tags: lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lien ke gleximco,du an gleximco, gleximco, khu do thi gleximco, gleximco ha dong, geleximco, lien ke geleximco, liền kề geleximco, biet thu geleximco, biệt thự geleximco, glexim co khu A, geleximco khu A, lien ke gleximco khu A, liền kề gleximco khu A, lien ke geleximco khu A, liền kề geleximco khu A, chinh chu, chính chủ, le trong tan, lê trọng tấn, khu do thi gleximco, khu do thi geleximco, khu đô thị gleximco, khu đô thị geleximco, glexim co khu B, geleximco khu B, lien ke gleximco khu B, liền kề gleximco khu B, lien ke geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, glexim co khu C, geleximco khu C, lien ke gleximco khu C, liền kề gleximco khu C, lien ke geleximco khu C, liền kề geleximco khu C, glexim co khu D, geleximco khu D, lien ke gleximco khu D, liền kề gleximco khu D, lien ke geleximco khu D, liền kề geleximco khu D, khu A, khu B, khu C, khu D, glexim co khu A 104m, geleximco khu A 120m, lien ke gleximco khu A 104m, liền kề gleximco khu A 120m, lien ke geleximco khu A 120m, liền kề geleximco khu A 120m, glexim co khu B 60m, geleximco khu B 66m, lien ke gleximco khu B 75m, liền kề gleximco khu B 80m, lien ke geleximco khu B 90m, liền kề geleximco khu C, glexim co khu C, geleximco khu C, lien ke gleximco khu C, liền kề gleximco khu C, lien ke geleximco khu C, liền kề geleximco khu C, glexim co khu D, geleximco khu D, lien ke gleximco khu D, liền kề gleximco khu D, lien ke geleximco khu D, liền kề geleximco khu D,