CTY CP TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
-------------------------------------------------------
Số:29/2011/TM-ENTERSC
THƯ MỜI
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO, CÔNG TY, CÁ NHÂN
CTY CP Tư vấn và Đào tạo Giải pháp DN là một trong những đơn vị đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cấp chứng chỉ, chứng nhận ( hành nghề) Đến nay, viện đã tổ chức thành công rất nhiều các khoá họctại hầu hết các tĩnh, thành ở Việt Nam và nhận được những tin hiệu phản hồi tích cực từ phía học viên.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thuộc ngành dọc có thể tiếp cận đến các khoá học một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. viện quản lý Đào tạo và Dạy nghề đề nghị được phối hợp với quý cơ quan để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nêu trên tại địa bàn tỉnh.
Một số nội dung cơ bản của khoá học như sau:
1. Kháo học: Bồi dưỡng nghiệp vụ ( theo nội dung chương trình khung của Bộ NN& PTNT
2. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
3. Thời gian tổ chức khoá học: (thời gian cụ thể sẽ do hai bên thống nhất)
4. Thời lượng học: ( Theo chương trình khung của Bộ NN& PTNT)
5. Số lượng học viên: Tối thiểu 30- 40 người/1 lớp
6. Các công việc viện chịu trách nhiệm thực hiện
- Cung cấp giảng viên, tài liệu, đĩa CD – Rom, đi lại, ăn nghỉ của giảng viên và cán bộ phụ trách
- Cấp chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên theo quy định
7. Quý cơ quan, Cty sẽ chủ trì triệu tập các đơn vị thuộc ngành dọc và đơn vị trên địa bàn đến tham gia học
- Mức kinh phí: Viện trích lại quý cơ quan để phục vụ chi phí quản lý, hội trường ( Nếu có tương đương 20% số tiền học phí.
Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
- Các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về xây dựng NTM,
- Nội dung xây dựng NTM theo quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 của thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Chính sách và kinh nghiệp của một số địa phương đã thành công về phát triển nông thôn;
- Nguyên tắc, phương pháp, cơ chế vận hành trong xây dựng NTM ( nguyên tắc chỉ đạo, cơ chế tài chính, nguyên tắc và co chế huy động nguồn lực, cơ chế quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp trong Chương trình MTQG về xây dựng NTM);
- Trình tự, nội dung các bước tiến hành xây dựng NTM ở cấp xã;
- Kỹ năng phương pháp chỉ đạo xây dựng NTM;
- Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn;
- Quy chế dân chủ ở cơ sở và sự tham gia của cộng đồng trong việc tham gia thực hiện Chương trình xây dựng NTM: Tổ chức họp dân, tổng hợp ý kiến, lập kế hoạch, giám sát đầu tư; cơ chế giám sát cộng đồng…
- Kỹ năng về tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM;
- Tham quan, học tập một số mô hình, điển hình xây dựng NTM có hiệu quả trong nước.
Mọi chi tiết xin liên hê: PHÒNG ĐÀO TẠO (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
Viện nhận tổ chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình trên, Viện thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork, Kỹ năng giao tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư v.v… cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Đào tạo Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Đào tạo Quản trị Kho hàng
Quản trị kho hàng
Học Nghiệp vụ Quản trị kho hàng
Quản trị kho hàng
Đào tạo kiến thức bất động sản
Bồi dưỡng kiến thức bất động sản
Đào tạo Bất động sản
Mở lớp Quản l
ý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Mở lớp Giám đốc Quản lý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án công trình
Mở lớp
đào tạo Marketting bán hàng
Đào tạo kỹ năng bán hàng cao cấp
Mở lớp kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Đào tạo Giám sát thi công công tr
ình
Bồi d
ưỡng giám sát thi công công trình xây dựng
Đào tạo Kỹ sư định giá
Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá
Mở lớp đào tạo văn thư lưu trữ, hành chính văn ph
òng
Mở lớp bồi d
ưỡng Kỹ năng hành chính
Đào tạo Quản trị sản xuất
Bồi dưỡng Quản trị sản xuất
Đào tạo kiểm soát viên nội bộ
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên nội bộ
Đào tạo kỹ năng phát triển và l
ãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
Bồi dưỡng kỹ năng phát triển và l
ãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
Mở lớp kinh doanh xuất nhập khẩuTuyển sinh lớp kinh doanh xuất
nhập khẩu
Mở lớp đào tạo về phong thuỷ
Bồi dưỡng kiến thức về phong thủy
Mở lớp đào tạo về an toàn lao động
Bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động