Hiện tôi đang có đất dịch vụ đồng mai .
Khu 1 gồm (Cổ bản,nhân huệ)
Khu 2 gồm (Nhân Huệ, Nhân Đạo , Y Sơn)
Khu 3 gồm (Thị, Mậu, Công...)
Có cả xuất nguyên và xuất ghép.
Phục vụ tận tình theo nhu cầu của quý khách.
Giấy tờ đầy đủ. Bao toàn bộ chi phí công chứng ủy quyền sang tên.

-Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng tiêu chuẩn đất dịch vụ có công chứng(có giấy này,bạn có thể chuyển nhượng lại cho bất kì ai, mà không cần thông qua chủ nhà).
Giá tham khảo : Từ 1,1 tỷ - 1,4 tỷ