Tôi cần thu hồi vốn đầu tư muốn nhượng lại mấy căn times city 75 m2
1.Tòa T6 - Tầng15-12 S=75m2 giá gốc 32.6 chiết khấu 8%
2. Tòa T1 - Tầng 6 - 4 giá gốc 32.7 chiết khấu 6%
3. Tòa T4 - Tầng 19 - 7 giá gốc 32.68 chiết khấu 4%
4. Tòa T1 - Tầng 17 - 12 giá gốc 29.55 bán bằng giá gốc
5. Tòa T6 - Tầng 4 -12A giá gốc 30.4 chiết khấu 0.5 %
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ
Tuấn Anh 09 38 38 81 98
Trung 0972 22 66 00
Tag: Timescitytimes city, chung cu times city, T9 Times city, Times city T9, Time city, Timescity, bán Eco City, ecocity,chung cu time city, bán Times city, times city, bán chung cư eco city, bán chung cư times city , eco city vincom, times city vincom. bán Eco City, ecocity, bán Times city, times city, bán chung cư eco city, bán chung cư times city , eco city vincom, times city vincom. bán Eco City, ecocity, bán Times city, times city, bán chung cư eco city, bán chung cư times city , eco city vincom, times city vincom. bán Eco City, ecocity, bán Times city, times city, bán chung cư eco city, bán chung cư times city , eco city vincom, times city vincom, chung cu, vincom, vin com, chung cư, chung cu cao cap, chung cư cao cấp, chung cu cao cap timecity, chung cu cao cap times city, chung cư cao cấp Times city, T1, T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T12,T15,T18, Times city T1, Times city T3, Times city T4, Times city T7, Times city T6, Times city T15, Times city T9, Times city T15, Times city chiet khau cao, Times city chiết khấu cao, chiet khau cao nhat Times city, times city 75m, times city 72m, timescity 75, timecity 75m, Times city T1, times city T2, times city T3, times city T4, times city T5, times city T6, times city T7, times city T8, Times city T9, times city T10, times city T15, times city T18, Times city T1 75m2, times city T2 75m2, times city T3 75m2, times city T4 75m2, times city T5 75 m2, times city T6 75 m2, times city T7 75m2, times city T8 75 m2, Times city T9 75m2, times city T10, times city T15, times city T18