Dự án ROYAL CITY hiện công ty chúng tôi dang phân phối các S từ : 88.3m, 92.5m, 114m, 108m, 120m, 130m…181m2.
R1-T31-12 hướng TB S=88,3 m2 bán 40.5
R1-T34-20 hướng ĐN S=124,5 m2 bán 40.5
R2-T18-20 hướng ĐN S=124,6 m2 chênh 200 tr/m2
R3-T12-25 hướng ĐN S= 221,5 m2 chênh 100 tr/m2
R4-T10-21 hướng TN S=112,4 m2 chênh tr/m2
R4-T15-07 hướng TB S=93 m2 chênh 30 tr/m2
R4-T19-25 hướng TN S=131,4 m2 chênh 50 tr/m2
R5-T4-2 hướng ĐN S=131,4 m2 chênh 100 tr/m2
Tiến trình dự án:
Khởi công đầu năm 2010, đến tháng 9/2010, dự án sẽ được hoàn thiện thi công phần móng; sau đó, toàn bộ các hạng mục sẽ được xây dựng và hoàn thiện đồng thời. Dự kiến Royal City được hoàn tất và đưa vào khai thác, sử dụng cuối năm 2013.

Tiến độ thanh toán đối với từng tòa nhà của dự án Royal City
1. Tòa nhà R1

• Đợt 1: 40% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – ngay sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ (CBNV có thể thanh toán 15% và vay vốn ngân hàng 25%).
• Đợt 2: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 09/2011 sau khi xây dựng đến tầng 10 của công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 01/2012 sau khi xây dựng đến tầng 20 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 06/2012 sau khi xây dựng đến tầng 30 của công trình.
• Đợt 5: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 06/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.

2. Tòa nhà R2

• Đợt 1: 40% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – ngay sau khi ký hợp đồng mua bán căn hộ (CBNV có thể thanh toán 15% và vay vốn ngân hàng 25%).
• Đợt 2: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 12/2011 sau khi xây dựng đến tầng 10 của công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 04/2012 sau khi xây dựng đến tầng 20 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 09/2012 sau khi xây dựng đến tầng 30 của công trình.
• Đợt 5: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 09/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.

3. Tòa nhà R2

• Đợt 1: 20% Tổng giá trị bán căn hộ sau khi đặt cọc 14 ngày.
• Đợt 2: 20% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT của đợt 1 và đợt 2 trong vòng 07 ngày sau khi ký HĐMB – dự kiến vào tháng 08/2011 sau khi hoàn thành việc xây móng cho công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 12/2011 sau khi xây dựng đến tầng 05 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 03/2012 sau khi xây dựng đến tầng 08 của công trình.
• Đợt 5: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 05/2012 sau khi xây dựng đến tầng 12 của công trình.
• Đợt 6: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 02/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.

4. Tòa nhà R4

• Đợt 1: 20% Tổng giá trị bán căn hộ sau khi đặt cọc 14 ngày.
• Đợt 2: 20% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT của đợt 1 và đợt 2 trong vòng 07 ngày sau khi ký HĐMB – dự kiến vào tháng 03/2011 sau khi hoàn thành việc xây móng cho công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 06/2012 sau khi xây dựng đến tầng 10 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 11/2012 sau khi xây dựng đến tầng 20 của công trình.
• Đợt 5: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 04/2013 sau khi xây dựng đến tầng 30 của công trình.
• Đợt 6: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 12/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.

5. Tòa nhà R5

• Đợt 1: 20% Tổng giá trị bán căn hộ sau khi đặt cọc 14 ngày.
• Đợt 2: 20% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT của đợt 1 và đợt 2 trong vòng 07 ngày sau khi ký HĐMB – dự kiến vào tháng 04/2011 sau khi hoàn thành việc xây móng cho công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 07/2012 sau khi xây dựng đến tầng 10 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 11/2012 sau khi xây dựng đến tầng 20 của công trình.
• Đợt 5: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 04/2013 sau khi xây dựng đến tầng 30 của công trình.
• Đợt 6: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 12/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.

6. Tòa nhà R6

• Đợt 1: 20% Tổng giá trị bán căn hộ sau khi đặt cọc 14 ngày.
• Đợt 2: 20% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT của đợt 1 và đợt 2 trong vòng 07 ngày sau khi ký HĐMB – dự kiến vào tháng 06/2011 sau khi hoàn thành việc xây móng cho công trình.
• Đợt 3: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 09/2012 sau khi xây dựng đến tầng 10 của công trình.
• Đợt 4: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 01/2013 sau khi xây dựng đến tầng 20 của công trình.
• Đợt 5: 10% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 06/2013 sau khi xây dựng đến tầng 30 của công trình.
• Đợt 6: 30% Tổng giá trị bán căn hộ cộng thuế GTGT – dự kiến vào tháng 12/2013 sau khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ.
PHỤ TRÁCH DỰ ÁN:
Mr Tuấn Anh 0938388198
Mr Trung 0972 22 66 00
Tag: Royal city,royal city vincom,royal city 74 nguyen trai,royal city nguyen trai,royal city ban,du an royal city,du an royal,du an chung cu royal city,chung cu royal city vincom,chung cu royal city 74 nguyen trai,chung cu royal,Royal city,royal city vincom,royal city 74 nguyen trai,royal city nguyen trai,royal city ban,du an royal city,du an royal,du an chung cu royal city,chung cu royal city vincom,chung cu royal city 74 nguyen trai,chung cu royal,