K7 Đường NK4 HƯỚNG BẮC, ĐƯỜNG 25M, DÂN CƯ ĐÔNG 150m2(5 x 30) 300 triệu
K8 Đường NK5 - DK4A Hướng GÓC TÂY- BẮC, DÂN CƯ ĐÔNG 200m2 (10.4 x 20.4) 350 triệu
K24 Đường DK5A Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 25M 150m2 (4.9 x 30.42) 295 triệu
K24 Đường DK5A Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 25M 150m2 (4.9 X 30.42) 270 triệu
K24 Đường DK5A Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 25M 150m2 (4.9 X 30.42) 270 triệu
H13 Đường NH6 Hướng BẮC, ĐƯỜNG THÔNG 300m2 (10 x 30) 440 triệu
H19 Đường NH8 Hướng NAM, THÔNG ĐẾN CÔNG VIÊN 150m2 (5 x 30) 225 triệu
H29 DH8 TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 300m2 (10 x 30) 540 I6 DI3 TÂY, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 290 triệu
I6 Đường DI3 Hướng TÂY, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 290
I51 Đường DI5 Hướng TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 150m2 (5 X 30) 235 triệu
I51 Đường DI5 Hướng TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 150m2 (5 X 30) 235 triệu
I51 Đường DI5 Hướng TÂY, ĐƯỜNG THÔNG 150m2 (5 X 30) 220 triệu
I69 Đường DE1 Hướng TÂY, ĐƯỜNG 62M 150m2 (5 X 30) 460 triệu
J1 Đường NE2 HƯỚNG BẮC, ĐƯỜNG 62M, GẦN TT THƯƠNG MẠI 300m2 (10 x 30) 960 triệu
J8 Đường NJ4 - DJ5 Hướng GÓC TÂY - NAM , ĐƯỜNG 25M, ĐỐI DIỆN KHU THỂ THAO, GẦN BỆNH VIỆN HOÀN HẢO , NHÀ TRẺ 300m2 (10 x 30) 690 triệu
J8 Đường DJ5 HƯỚNG TÂY, ĐƯỜNG 25M, ĐỐI DIỆN KHU THỂ THAO,
GẦN BỆNH VIỆN HOÀN HẢO, NHÀ TRẺ 300m2 (10 x 30) 650 triệu
J30 Đường DE1 Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 62M 300m2 ( 10 x 30) 900 triệu
J30 Đường DE1 Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 62M 250m2 (8.3 x 30) 750 triệu
J24 Đường DJ5 Hướng ĐÔNG, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 385 triệu
J28 Đường NJ12 Hướng NAM, DÂN CƯ ĐÔNG, TIỆN KINH DOANH 152m2 (5 X 30.42) 300 triệu
J31 Đường NJ12 HƯỚNG BẮC, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 305 triệu
J43 Đường DJ5 Hướng TÂY, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 390 triệu
L7 Đường DL6 Hướng TÂY 99m2 ( 4.08 x 24.5) 210 L7 DL6 TÂY 100m2 (4.08 x 24.5) 210 triệu
L15 Đường DL15 Hướng TÂY 150m2 (5 X 30) 260 triệu
L28 Đường DL16 - NL7 Hướng GÓC TÂY - NAM , ĐƯỜNG 25M 300m2 (10 x 30) 700 triệu
L35 Đường NL7 Hướng BẮC, ĐƯỜNG 25M 300m2 (8.08 x 37.1) 535 triệu
L45 DL14 HƯỚNG TÂY, ĐƯỜNG 25M 300m2 (10 x 30) 840 L62 NL21 NAM, DÂN CƯ ĐÔNG, TIỆN KINH DOANH 150m2 (5 X 30) 300
L31 DL12 ĐÔNG, ĐƯỜNG THÔNG 150m2 (5 X 30) 320
L23 NL7 NAM, GẦN CHỢ , TRƯỜNG HỌC 300m2 (10 x 30) 920
J15 DJ5 HƯỚNG TÂY, ĐƯỜNG 25M 150m2 (5 X 30) 305
J34 DJ4 TÂY, GẦN TRƯỜNG HỌC 150m2 (5 X 30) 290
L39 DL11 TÂY, GẦN TRƯỜNG HỌC 150m2 (5 X 30) 290 H3 NH2 NAM, ĐÃ CÓ PHẦN MÓNG 121.4m2 (5 x 24.28) 225
H3 NH2 NAM, ĐÃ CÓ PHẦN MÓNG 121.4m2 (5 x 24.28) 225
H3 NH2 NAM, ĐÃ CÓ PHẦN MÓNG 121.4m2 (5 x 24.28) 225
H20 NH8 BẮC, THÔNG ĐẾN CÔNG VIÊN 215m2 (7.2 x 30) 305 triệu