1, Chính chủ cần bán chung cư Rainbow văn quán

Gia đình tôi đang cần bán gắp chung cư Rainbow giá rẻ
P24-16, dt 101m2,3N/2P, BC TN
Gốc 1.172USD giá 31.5 bao tên
Đóng 70%, HĐMB, đầu 2012 giao nhà
Liên hệ : 0904765873
Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan, Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan, Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan, Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan, Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan, Chung cu rainbow van quan, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow, chung cu rainbow van quan, rainbow van quan,