VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH (ENTERSC)
Đa ch: S12 T18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Ch Tâm :0914810886
THÔNG BÁO
7h30 Sáng ngày 16/11/2011 Khai ging khoá hc nghip v Kim Toán Ni B ti Thanh Hoá
I. GIỚI THIỆU
Mọi hoạt động của doanh nghiệp đều hướng tới một mục tiêu, đó là lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu, trong đó Kiểm toán nội bộ là một trong những bộ phận quan trọng nhất.
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán tổ chức khóa đào tạo “Kiểm toán nội bộ”. Khóa đào tạo sẽ cung cấp tới các học viên những tình huống thực tế, các sai sót thường gặp tại các đơn vị, qua đó giúp các học viên nắm rõ những nội dung chính và nhiệm vụ trọng tâm của Kiểm toán nội bộ để từ đó có những định hướng về giải pháp cho những tình huống đã và đang gặp phải tại doanh nghiệp mình.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
· Cán bộ phòng kế toán, kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp, các công ty
· Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc
· Trưởng, phó các phòng ban
· Những đối tượng quan tâm khác
III. THỜI LƯỢNG:
3 ngày – 6 buổi, Sáng: 8:30 – 11:30 Chiều: 13:30 – 16:30
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
Khai Giảng: 7h30 Sáng ngày 16/11/2011
Địa điểm: TP. Thanh Hoá
Thủ tục nhập học: Lầm thủ tục nhập học từ 7h30 sáng(Học từ 7h45 cùng ngày khai giảng)
V. HỌC PHÍ
2.500.000 VNĐ/ học viên
VI. NỘI DUNG:
Chuyên đề 1: Tổng quan về hoạt động Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Nội dung và phạm vi hoạt động Kiểm toán nội bộ
Chuyên đề 3: Tổ chức và Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ
Chuyên đề 4: Lập kế hoạch Kiểm toán nội bộ
Chuyên đề 5: Báo cáo kiểm toán và trao đổi về kết quả kiểm toán
Chuyên đề 6: Trao đổi các vấn đề liên quan đến Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp VN
VII. GIẢNG VIÊN
Ông Lê Quang Bính – Phú Vụ trưởng Vụ chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán – Kiểm toán Nhà nước.
Mọi chi tiết xin liên hê: VIỆN QUẢN Ý ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886 Email: entersc.hn@gmail.com

Viện nhận tổ chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, an toàn vệ sinh lao động tại Doanh nghiệp. Ngoài các chương trình trên, Viện thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork, Kỹ năng giao tiếp, tổ chức hội nghị, hội thảo…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư v.v… cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

Đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Đào tạo Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Đào tạo Quản trị Kho hàng
Quản trị kho hàng
Học Nghiệp vụ Quản trị kho hàng
Quản trị kho hàng
Đào tạo kiến thức bất động sản
Bồi dưỡng kiến thức bất động sản
Đào tạo Bất động sản
Mở lớp Quản l
ý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ quản lý dự án
Mở lớp Giám đốc Quản lý dự án
Bồi d
ưỡng nghiệp vụ Giám đốc Quản lý dự án công trình
Mở lớp
đào tạo Marketting bán hàng
Đào tạo kỹ năng bán hàng cao cấp
Mở lớp kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Đào tạo Giám sát thi công công tr
ình
Bồi d
ưỡng giám sát thi công công trình xây dựng
Đào tạo Kỹ sư định giá
Bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ sư định giá
Mở lớp đào tạo văn thư lưu trữ, hành chính văn ph
òng
Mở lớp bồi d
ưỡng Kỹ năng hành chính
Đào tạo Quản trị sản xuất
Bồi dưỡng Quản trị sản xuất
Đào tạo kiểm soát viên nội bộ
Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát viên nội bộ
Đào tạo kỹ năng phát triển và l
ãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
Bồi dưỡng kỹ năng phát triển và l
ãnh đạo doanh nghiệp hiện đại
Mở lớp kinh doanh xuất nhập khẩuTuyển sinh lớp kinh doanh xuất
[COLOR=#000000][FONT=Microsoft Sans Serif][SIZE=3]nhập khẩu
Mở lớp đào tạo về phong thuỷ
Bồi dưỡng kiến thức về phong thủy
Mở lớp đào tạo về an toàn lao động
Bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn lao động