CHÍNH CHỦ BÁN CHUNG CƯ ROYAL CITY NHƯ SAU:

1) Tòa R1 căn 616, dt 130m, hướng ĐN, giá gốc 1710$, giá bán 1900$
2) Tòa R1 căn 1622, dt 130m, hướng ĐN, giá gốc 1842$, giá bán 2000$
3) Tòa R1 căn 814, dt 104m, hướng TB, giá gốc 1805$, giá bán 1950$
4) Tòa R2 căn 605, dt 109m, hướng ĐN, giá gốc 1700$, giá bán 1830$
5) Tòa R2 căn 1811, dt 88,3m, hướng ĐN, giá gốc 1850$, giá bán TL
6) Tòa R2 căn 2110, dt 109m, hướng TB, giá gốc 1700$, giá bán 1960$
7) Tòa R4 căn 1125, dt 131,4m, hướng TB - TN, giá gốc 41,5tr, bán bằng gốc
8) Tòa R5 căn 1919, dt 93m, hướng ĐB, giá gốc 2210$, giá bán ck 5%
9) Tòa R5 căn 901, dt 131,4 m, hướng TB-ĐB, giá gốc 2150$, giá bán 2350$
10) Tòa R3 căn 820, dt 109m, hướng TB, giá gốc 46tr, gía bán 41,5trAi có nhu cầu mua xin vui lòng liên hệ
Mr Đông : 0989 323 383
Yahoo: ledong91272
Gmail: ledong91272@gmail.com
Tags: ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city, ban chung cu Royal city, chung cư Royal City, dự án Royal city, căn hộ Royal city, tòa R1 Royal city, bán R2 Royal city, bán R3 Royal city,