Nhượng lại cửa hàng thuốc tại Dốc Viện Nhi – Ba Đình – Hà Nội ( đã có GPP). Do không có thời gian quản lý tôi muốn nhượng lại cửa hàng thuốc đang kinh doanh tốt . Hợp đồng nhà thuê nhà dài hạn . Diện tích cửa hàng 30M . Giá 150tr( có TL ) chưa tính thuốc . LH Trần Luận 0979 654 586