Tên thủ tục:
Kiểu dáng công nghiệp
Cơ quan Tư Vấn:
Công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn luật sư Hà Nội
Mục đích:
Đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Hồ sơ cần thiết:
1. Hồ sơ đăng ký yêu cầu cấp bằng độc quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
- Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp (được lập theo mẫu);
- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
- Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ
- Các tài liệu khác (Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng ký…);
- Chứng từ phí/lệ phí;
2. Kiểu dáng công nghiệp là gì?
Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
3. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- Tác giả tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng công sức và chi phí của mình;
- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
- Đối với kiểu dáng công nghiệp được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký.
- Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp, thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
5. Kiểu dáng công nghiệp đảm bảo những điều kiện gì để được bảo hộ?
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Có tính mới;
- Có tính sáng tạo;
- Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
6. Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
- Hồ sơ yêu cầu đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp tại Cục sở hữu trí tuệ là Cơ quan quản lý nhà nước về kiểu dáng công nghiệp;
- Chủ đơn có thể tự mình nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc có thể nộp qua trung gian là các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu chủ đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì nên sử dụng các dịch vụ chuyên nghiệp – thay mặt mình làm và nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
7. Trước khi cấp văn bằng độc quyền, chủ đơn có quyền nào?
- Trường hợp người nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp biết rằng kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.
- Trong trường hợp đã được thông báo mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng kiểu dáng công nghiệp thì khi Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp, chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệpcó quyền yêu cầu người đã sử dụng kiểu dáng công nghiệp phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng công nghiệp đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.
8. Khai thác và bảo vệ kiểu dáng công nghiệp đã được cấp bằng độc quyền.
Trường hợp được chấp nhận đăng ký, kiểu dáng công nghiệp được ghi nhận vào sổ đăng bạ (Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp), chủ đơn được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và trở thành chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp.
Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp có các quyền sau đây:
- Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảohộ;
- Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy định tại điểm a khoản này;
- Nhập khẩu sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
- Tự mình sử dụng kiểu dáng công nghiệp hoặc cho phép người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp (để đổi lấy các lợi ích vật chất khác) hoặc ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng công nghiệp;
- Chuyển nhượng quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp cho người khác (để đổi lấy các lợi ích vật chất) ;
9. Chủ văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp phải làm gì để bảo vệ quyền của mình?
Để bảo vệ quyền của mình, chủ văn bằng cần theo dõi để phát hiện có chủ thể nào xâm phạm đến quyền của mình hay không, bao gồm những hành vi sau đây:
- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;
- Sử dụng kiểu dáng công nghiệp mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời tại Luật sở hữu trí tuệ.
Trong trường hợp có phát hiện có hành vi xâm hại, chủ văn bằng có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền của mình. Doanh nghiệp cũng cần phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm.
Hành vi xâm phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp phải bị chấm dứt trọng mọi trường hợp. Người có hành vi xâm phạm bị xử lý vi phạm hành chính. Chủ văn bằng cũng có thể kiện người xâm phạm ra toà theo thủ tục tố tụng dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại về những thiệt hại mà mình phải gánh chịu.
Thời gian giải quyết:
- Thời hạn thẩm định về hình thức đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
- Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.
- Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng.

Địa điểm tiếp nhận:
Cục sở hữu trí tuệ
Thông tin liên hệ
Luật sư: Lê Huy Quang - Công ty Luật Hợp danh Danzko.
www.tuvanphapluat.mobi . www.thutuclyhon.vn
Số 33 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội.
Mobile: 0904230.023 Điện thoại: 04. 37931223
Fax: 04. 37931224 Email: huyquang12001@yahoo.com