nhà xây 3 tầng Nhà PT11 Phúc tiên - Biên Giang
Diện tích ; 52,3 m2
Đường vào 5,5 m
Nhà đã xây 3 tầng
Giá bán : 1,9 tỷ
Thông tin chi tiết vi lòng liên hệ
------------------------------------------
Mr Điệp: 01244335555 - 0902277552