Bán căn hộ nam xala LH 0973549800
Bán căn hộ xa la
1. căn 1101 CT1 nam xala , diẹn tích 75.6 m2
giá gốc 11.312. 000 VND/m2, đã đóng 30%,
giá bán: 16 triệu/ m2
2. căn 1007 CT1 nam xala, diện tích 75.6 m2
giá gốc: 11.200.000 VND/m2 đã đóng 30%,
giá bán : 16 triệu/m2

liên hệ Mr.Hoàn.0935.625.111
tag: căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala , căn hBán căn hộ xa la,Bán căn hộ xa la,Bán căn hộ xa la,Bán căn hộ xa la,Bán căn hộ xa la,xa la,chung cư xa la,bán căn hộ xa laộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala