Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Hapulico, chung cu Hapulico, căn hộ Hapulico, CCCC Hapulico
Diện tích 139m2 , tòa 21t1, Tầng 9 căn 906, giá gốc: 23tr/m2; Giá bán 29,5tr/m2, HC: ĐN ; BC: TN
+ DT 109m2, tòa 24T, Căn 1703, tầng 17, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 34tr/m2, HC: TB ; BC: ĐN +DT 88m2, tòa 17T2, Căn 1107 , tầng 11, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 33tr/m2, HC: ĐB ; BC: TN
+ DT 97,38m2, tòa 17T2, Căn 1605 , tầng 16, giá gốc: 27tr/m2, Giá bán 33,5tr/m2, HC: ĐB ; BC: TN
+Toà 21t1, tầng 14, dt 77m2 giá gốc 27tr/m2, giá gốc: 27tr/m2, giá bán 33tr/m2
+Căn 705, tòa 21T1, dt 120,4m2 căn góc 2 ban công TB-TN, giá gốc: 27tr/m2, giá bán 32tr/m
Đã đóng 70%
Liên hệ: MINH THANH: 0919.619.918