Mời truy cập: www.SimViettel.com & www.MuaBan123.VN</B>

Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ…..

Tel. </B>0977.99.0000 - Giao sim tận nơi trên toàn quốc;

Tất cả đều là SIM trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.01683.11.9999.. = ..15,000,000

0975.93.79.79.. = ..9,500,000
0972.83.79.79.. = ..9,500,000

01679.22.66.88.. = ..8,500,000
01677.6666.88.. = ..10,500,000
01677.86.68.68.. = ..7,500,000
01676.22.66.88.. = ..6,500,000
01633.268.268.. = ..5,500,000
01633.68.66.88.. = ..4,500,000
01633.58.68.68.. = ..4,500,000
01654.86.68.68.. = ..4,500,000

01699.22.3456.. = ..3,500,000

01677.80.80.80.. = ..4,500,000
01633.72.72.72.. = ..4,500,000
01633.84.84.84.. = ..4,500,000
01633.94.94.94.. = ..4,500,000

0167999.1333.. = ..1,250,000
0167999.2555.. = ..1,250,000
0167888.1555.. = ..1,250,000
0167999.3555.. = ..1,250,000
0167999.0111.. = ..750,000


01639.22.5555.. = ..4,500,000
01686.11.3333.. = ..4,500,000
01678.11.2222.. = ..4,500,000
01663.11.0000.. = ..1,500,000

01679.1111.27.. = ..450,000
01679.1111.29.. = ..450,000
01673.1111.29.. = ..450,000
01679.1111.30.. = ..450,000
01679.1111.31.. = ..450,000
01679.1111.32.. = ..450,000
01679.1111.34.. = ..450,000
01679.1111.35.. = ..450,000
01679.1111.36.. = ..450,000
01679.1111.37.. = ..450,000
01679.1111.40.. = ..450,000
01679.1111.41.. = ..450,000
01679.1111.42.. = ..450,000
01679.1111.43.. = ..450,000
01679.1111.45.. = ..450,000
01679.1111.46.. = ..450,000
01679.1111.47.. = ..450,000
01679.1111.48.. = ..450,000
01679.1111.49.. = ..450,000
01679.1111.50.. = ..450,000
01679.1111.51.. = ..450,000
01679.1111.53.. = ..450,000
01679.1111.54.. = ..450,000
01679.1111.57.. = ..450,000
01679.1111.58.. = ..450,000
01679.1111.60.. = ..450,000
01679.1111.61.. = ..450,000
01679.1111.63.. = ..450,000
01679.1111.64.. = ..450,000
01679.1111.65.. = ..450,000
01679.1111.67.. = ..450,000
01679.1111.70.. = ..450,000
01679.1111.71.. = ..450,000
01679.1111.72.. = ..450,000
01679.1111.73.. = ..450,000
01679.1111.74.. = ..450,000
01679.1111.75.. = ..450,000
01679.1111.76.. = ..550,000
01679.1111.78.. = ..550,000
01682.1111.79.. = ..850,000
01679.1111.80.. = ..650,000
01679.1111.81.. = ..650,000
01679.1111.82.. = ..650,000
01679.1111.83.. = ..650,000
01679.1111.84.. = ..650,000
01679.1111.85.. = ..650,000
01679.1111.87.. = ..650,000
01679.1111.92.. = ..650,000
01679.1111.94.. = ..650,000
01679.1111.95.. = ..650,000
01679.1111.96.. = ..650,000
01679.1111.97.. = ..650,000
01679.1111.98.. = ..650,000

016.99.2222.55.. = ..1,550,000
01673.2222.58.. = ..550,000

016.77.3333.55.. = ..1,550,000

01675.4444.69.. = ..550,000
01675.4444.89.. = ..550,000
01675.4444.39.. = ..550,000
01675.4444.78.. = ..550,000
01687.4444.58.. = ..450,000

01683.5555.08.. = ..450,000
01658.5555.78.. = ..450,000

01659.6666.28.. = ..450,000

01689.8888.01.. = ..750,000
01689.8888.03.. = ..750,000
01689.8888.04.. = ..750,000
01689.8888.05.. = ..750,000
01689.8888.07.. = ..750,000
01689.8888.13.. = ..750,000
01689.8888.17.. = ..750,000
01689.8888.20.. = ..750,000
01689.8888.24.. = ..750,000
01689.8888.27.. = ..750,000
01675.8888.27.. = ..750,000
01689.8888.47.. = ..750,000
01689.8888.61.. = ..750,000
01689.8888.65.. = ..750,000
01687.8888.65.. = ..750,000
01689.8888.71.. = ..750,000
01689.8888.91.. = ..750,000
01689.8888.93.. = ..750,000
01689.8888.94.. = ..750,000

01667.9999.56.. = ..750,000
01675.9999.18.. = ..750,000
01675.9999.48.. = ..750,000
01682.9999.72.. = ..750,000
01682.9999.75.. = ..750,000
01664.9999.16.. = ..750,000
01664.9999.17.. = ..750,000
01664.9999.28.. = ..750,000
01664.9999.57.. = ..750,000
01675.9999.58.. = ..750,000
01664.9999.58.. = ..750,000

01689.18.81.81.. = ..650,000
01685.88.35.35.. = ..350,000
01685.88.42.42.. = ..350,000
01685.88.45.45.. = ..350,000
01685.88.60.60.. = ..350,000
01685.88.63.63.. = ..350,000
01685.88.65.65.. = ..350,000
01685.88.70.70.. = ..350,000
01685.88.71.71.. = ..350,000
01685.88.84.84.. = ..400,000
01685.88.92.92.. = ..400,000
01685.88.95.95.. = ..400,000

0.168.268.11.66.. = ..750,000
0.168.268.55.66.. = ..750,000
0166.234.55.88.. = ..950,000
0166.234.55.99.. = ..950,000
016789.5.6677.. = ..750,000
0167999.11.66.. = ..850,000
01686.99.11.66.. = ..750,000
0167899.11.66.. = ..950,000
01684.11.22.88.. = ..2,000,000
01689.33.22.88.. = ..550,000
01684.99.22.88.. = ..650,000
01689.22.33.88.. = ..1,200,000
01698.11.33.99.. = ..1,200,000
01697.11.55.88.. = ..2,000,000
01683.11.55.88.. = ..2,000,000
01682.11.55.88.. = ..2,000,000
01697.33.55.88.. = ..1,750,000
01687.33.55.88.. = ..1,750,000
01697.44.55.88.. = ..950,000
01683.99.55.88.. = ..750,000
01685.11.55.99.. = ..1,750,000
01689.11.55.99.. = ..1,750,000
01687.11.55.99.. = ..1,750,000
01687.22.55.99.. = ..1,750,000
01686.22.55.99.. = ..1,750,000
01685.22.55.99.. = ..1,750,000
01689.88.55.99.. = ..650,000
01682.44.66.99.. = ..950,000
01687.11.66.99.. = ..2,200,000
01684.11.66.99.. = ..2,200,000
01694.11.66.99.. = ..2,200,000
01698.11.66.99.. = ..2,200,000
01679.11.66.99.. = ..2,200,000
01697.11.66.99.. = ..2,200,000
01679.22.66.99.. = ..2,200,000
01697.22.66.99.. = ..2,200,000
01698.22.66.99.. = ..2,200,000
01683.22.66.99.. = ..2,200,000
01684.22.66.99.. = ..2,200,000
01695.44.66.99.. = ..950,000
01697.55.66.99.. = ..2,200,000
0168.333.22.66.. = ..950,000
01676.77.44.88.. = ..450,000
01693.66.44.88.. = ..450,000
01663.55.44.88.. = ..450,000

01685.29.8998.. = ..450,000
01686.19.91.19.. = ..650,000
01687.99.2882.. = ..350,000
01688.33.1881.. = ..350,000

01657.88.79.79.. = ..950,000
01664.66.79.79.. = ..950,000
01657.22.79.79.. = ..950,000
01632.11.79.79.. = ..950,000
01648.69.79.79.. = ..950,000
01673.59.79.79.. = ..950,000
01687.29.79.79.. = ..950,000
01692.99.29.79.. = ..450,000
01669.88.29.79.. = ..450,000
01685.93.39.79.. = ..650,000
01665.959.979.. = ..450,000
01682.898.979.. = ..550,000
01687.44.99.79.. = ..350,000
01689.77.99.39.. = ..450,000
01655.79.59.79.. = ..400,000
01662.11.88.79.. = ..350,000
01659.66.88.79.. = ..650,000
01688.74.74.79.. = ..450,000
01667.29.49.79.. = ..450,000
01667.99.59.79.. = ..450,000
01676.99.69.79.. = ..450,000
01664.38.38.78.. = ..450,000
01683.78.38.78.. = ..450,000
01696.2345.79.. = ..350,000
01669.88.39.93.. = ..450,000

0979.94.94.81.. = ..750,000

01684.128.168.. = ..450,000
01687.955.168.. = ..350,000
01662.71.71.68.. = ..450,000
01682.669.168.. = ..350,000
01687.16.16.88.. = ..650,000
01684.21.21.68.. = ..450,000
01689.88.11.68.. = ..450,000
01699.22.11.68.. = ..450,000
01648.000.168.. = ..350,000
01689.678.168.. = ..400,000
01697.11.61.68.. = ..350,000
01658.11.61.68.. = ..350,000
01699.567.168.. = ..450,000
01664.81.81.68.. = ..350,000
01694.81.81.68.. = ..350,000
01648.81.81.68.. = ..350,000
01647.68.61.68.. = ..550,000

01655.678.268.. = ..450,000
01.68.78.44.268.. = ..350,000
01687.955.268.. = ..350,000
01667.22.62.68.. = ..450,000
01659.258.268.. = ..750,000
01694.82.82.68.. = ..350,000
01665.62.62.68.. = ..450,000
01687.62.62.68.. = ..450,000

01687.949.368.. = ..350,000
01687.955.368.. = ..350,000
01699.38.83.68.. = ..450,000
01689.58.85.68.. = ..450,000
01687.518.568.. = ..350,000
01684.85.85.68.. = ..450,000
01689.888.568.. = ..450,000
01648.65.65.68.. = ..400,000

01687.821.668.. = ..350,000
01687.942.668.. = ..350,000
01687.823.668.. = ..350,000
01667.36.36.68.. = ..450,000
01667.939.668.. = ..450,000
01673.313.668.. = ..450,000
01638.09.6886.. = ..750,000
01647.98.8668.. = ..750,000

01667.42.6668.. = ..450,000
01683.738.768.. = ..450,000
016.88.22.77.68.. = ..450,000
016.88.11.77.68.. = ..450,000
01683.727.868.. = ..400,000
01697.68.18.68.. = ..450,000
01688.21.88.68.. = ..550,000
01647.69.69.68.. = ..400,000
0164.77789.68.. = ..350,000
01658.86.18.68.. = ..400,000
01667.61.18.68.. = ..400,000
01682.11.28.68.. = ..450,000
01683.44.28.68.. = ..450,000
01683.61.28.68.. = ..350,000
01649.38.38.68.. = ..450,000
01682.86.38.68.. = ..450,000
01683.49.38.68.. = ..350,000
01687.95.38.68.. = ..350,000
01695.99.38.68.. = ..450,000
01689.88.38.68.. = ..450,000
01683.25.48.68.. = ..350,000
01682.86.58.68.. = ..450,000
01696.44.88.68.. = ..350,000

01698.567893.. = ..550,000
01696.567893.. = ..550,000
01672.456782.. = ..550,000
01648.1234.99.. = ..450,000
01647.3456.99.. = ..450,000
01.69.69.67896.. = ..550,000
01699.567800.. = ..350,000
01698.60.80.90.. = ..450,000
01659.60.80.90.. = ..450,000
01697.28.29.30.. = ..550,000
016.46.567896.. = ..550,000
01696.567895.. = ..550,000

01687.11.88.18.. = ..450,000
01676.19.19.39.. = ..450,000
01662.71.71.72.. = ..450,000
01665.81.81.82.. = ..450,000
01665.81.81.86.. = ..550,000
01684.500.700.. = ..550,000
01682.100.800.. = ..550,000
01668.200.700.. = ..550,000
0166.44.66.788.. = ..450,000
01665.888.158.. = ..450,000

01674.88.67.88.. = ..450,000
01699.88.67.88.. = ..450,000
01683.289.789.. = ..450,000
01683.55.1979.. = ..450,000
01667.33.1979.. = ..450,000
01683.49.1979.. = ..450,000

01676.19.19.85.. = ..450,000

01676.39.86.86.. = ..550,000
01672.39.86.86.. = ..550,000
01674.39.86.86.. = ..550,000
01674.79.86.86.. = ..650,000
01673.79.86.86.. = ..650,000
01658.79.86.86.. = ..650,000


01672.38.98.98.. = ..550,000
01662.87.89.89.. = ..550,000
01664.86.89.89.. = ..650,000
01676.39.89.89.. = ..650,000
01658.67.89.89.. = ..750,000

016.46.93.6668.. = ..450,000
01647.66.99.68.. = ..400,000
01647.28.38.68.. = ..650,000
01646.8999.68.. = ..400,000
01647.68.18.68.. = ..450,000
01647.63.63.68.. = ..400,000
01646.86.68.69.. = ..400,000
01647.66.33.68.. = ..400,000
01646.88.62.68.. = ..450,000
0985.398.468.. = ..500,000

01653.06.86.86.. = ..550,000
01657.06.86.86.. = ..550,000
01664.06.86.86.. = ..550,000
01672.06.86.86.. = ..550,000
01675.06.86.86.. = ..550,000
01657.16.86.86.. = ..550,000
01664.16.86.86.. = ..550,000
01677.16.86.86.. = ..750,000
01653.26.86.86.. = ..550,000
01657.26.86.86.. = ..550,000
01664.26.86.86.. = ..550,000
01657.36.86.86.. = ..550,000
01659.36.86.86.. = ..550,000
01653.46.86.86.. = ..550,000
01663.46.86.86.. = ..550,000
01657.46.86.86.. = ..550,000
01659.46.86.86.. = ..550,000
01672.46.86.86.. = ..550,000
01652.56.86.86.. = ..550,000
01653.56.86.86.. = ..550,000
01657.56.86.86.. = ..550,000
01663.56.86.86.. = ..550,000
• Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo
• Truy cập trang www.SimViettel.com để chọn số.
• Liên hệ mua sim : 0977.99.0000


+ Mời Truy cập trang :

www.thegioiraovat.vn & </B>www.muaban123.vn </B>

để quảng cáo mua ban & rao vặt .</B>