chung cư xa la CT4-5-6 thiết kế đẹp bán giá gốc chênh thấp ,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,
Bán CT4 CC Xa La, CT5 CC xa la, CT6 xa la, Xa la xa la giá tốt nhất !!!
- CT4, P809 , dt=53.4 m2 , 1ngủ, 1wc, DN, giá TL
- CT4, P0910 , dt=52.3 m2 , 1ngủ, 1wc, DN, giá TL
- CT4, P711, dt=69,5m ĐN, 2ngủ, 2wc giá TL
- CT4, P2507, dt=62,8m ĐB, 2ngủ, 2wc giá TL
- CT4, P1608, dt=67,8m, 2ngủ, 2wc, ĐB+ĐN giá TL
- CT5, P1226, dt=55.57m, 2ngủ, 2wc, ĐB giá TL
- CT5, P1106; dt=68.11m, 2ngủ, 2wc, TN, giá TL
- CT5, P1109,P1309,P2409 dt=125.64 m, 3ngủ, 2wc, DN, giá TL
- CT5, P2407 dt=71,93m, 2ngủ, 2wc, TNam, giá TL
- CT5, P1021,1521,1821, dt=81.55 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- CT5, P1024;dt=75 m, 2ngủ, 2wc, TBac, giá TL
- CT5, P1219;dt=77.37 m, 2ngủ, 2wc, DN, giá TL
- CT6A, P0904 dt 64.7m bán giá gốc + chênh 15tr
- CT6A, P0905 dt 67.7m bán giá gốc + chênh 15tr
- CT6A, P0906 dt 63.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- CT6A, P0907 dt 66.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- CT6A, P0908 dt 66.3m bán giá gốc +chênh 25tr
- CT6B, P1801,P2001 dt 62,6m TB,TN cua DN gia goc + chenh TL
- CT6B, P1802 dt 61.6m TB cua DN gia goc + chenh TL
- CT6B, P1807 dt 62.6m DN cua TB gia goc + chenh TL
- CT6B, P1808 dt 62.6m DN cua TB gia goc + chenh TL
- CT6B, P2009 dt 62.6m DN cua TB giá gốc + chênh TL
- CT6C, P1706 dt 62.6m TB cua ĐN giá gốc + chênh TL
- CT6C, P1008 dt 61.6m TB cua DN giá gốc + chênh TL
Liên hệ ngay để có giá tốt nhất !!!
- Mobile: 0974.300.858 // 0973.460.823
- Add: P1103 Tòa 24T Hoàng Đạo Thúy
- E-mail: hongphuong858@gmail.com |
chung cư xa la CT4-5-6 thiết kế đẹp bán giá gốc chênh thấp ,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,chung cu xa la,