Bán căn hộ nam xala LH 09 84141815
Bán căn hộ nam xala LH 0984141815
1. căn 1101 CT1 nam xala , diẹn tích 75.6 m2
giá gốc 11.312. 000 VND/m2, đã đóng 30%,
giá bán: 16 triệu/ m2
2. căn 1007 CT1 nam xala, diện tích 75.6 m2
giá gốc: 11.200.000 VND/m2 đã đóng 30%,
giá bán : 16 triệu/m2

liên hê: mr Linh 0984141815
yahoo linhdh0002
Mr Huấn – phụ trách bán hàng mảng dự án
phone : 0973.549.800 – 0902.135.352

tag: căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala , căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala, căn hộ nam xala, can ho nam xala, dự án nam xala, nam xala, căn hộ xala