Công ty TNHH MTV tư vấn kỹ thuật Đăng Khôi: là đơn vị tư vấn chuyên lập các đề án thăm dò, khai thác nước dưới đất, xin phép khai thác nước dưới đất, xin phép xả thải vào nguồn nước, xử lý trám lấp các giếng khoan và lập các đề án quy hoạch về khai thác khác
Lập đề án, tư vấn lập đề án thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất, và xin giấy phép khai thác nước dưới đất.
Khoan khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn.
Đánh giá chất lượng nước phục vụ cho các mục đích khác nhau: ăn uống, sinh hoạt, đóng chai, xây dựng công trình...
Đặc biệt lập các phương án và thi công trám lấp giếng khoan không sử dụng
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ngọc Tuấn
e-mail: phanngoctuan02@yahoo.com
DT: 0983.3747.93