VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ ENTERSC
----------------- --------------------------------------
Số:110/2011/CV-ENTERSC
(V/v:Mở các lớp BDNV )

THƯ MỜI TẬP HUẤN

Các lớp nghiệp vụ trong xây dựng
Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP !
- Căn cứ vào thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình.
- Căn cứ Quyết định 1164/QĐ-BXD  ngày 15/12/2009 về việc công nhận cơ sở đào tạo được tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư XDCT.
- Căn cứ Quyết định 555/QĐ-BXD ngày 20/05/2010 về việc công nhận cơ sở đào tạo được tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công XDCT.
- Căn cứ vào điều lệ, chức năng và nhiệm vụ đào tạo của Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam.
Viện xin thông báo đến Quý Công ty nội dung đào tạo và địa điểm  học cụ thể như sau:
1, Nội dung các khóa học
Nghiệp vụ đấu thầu
Đấu thầu cơ bản
Đấu thầu nâng cao
Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình
Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng
Nghiệp vụ quản trị kho hàng
Lớp An toàn vệ sinh trong lao động
2, Thời gian: Khai giảng, ngày 30 tháng 10 năm 2011
Học liên tục vào các ngày trong tuần. Nội dung các khóa đào tạo khác nhau nên thời gian đào tạo khác nhau. Đơn vị đào tạo sẽ sắp xếp lịch học một cách khoa học nhằm đảm bảo cho học viên có thể tham gia nhiều khóa học một thời điểm
3, Học phí: đã ghi chi tiết trong giấy báo. Học phí bao gồm phí đào tạo, tài liệu, giáo trình, tea-break và chứng chỉ, chứng nhận cuối khóa.
4, Giảng viên: là các Giáo sư, Tiến sĩ , chuyên gia có trình độ lý luận, chuyên môn cao, có kinh nghiệm thực tế công tác tại Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, các trường ĐH Xây dựng, ĐH Giao thông, ĐH Thủy lợi,....
5, Hình thức thanh toán: Nộp học phí bằng tiền mặt tại địa điểm học
6, Thủ tục: Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email…trước ngày khai giảng 03 ngày;
Nộp 02 ảnh 3 x 4cm. Chứng minh thư photo (không cần công chứng)
Viện đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT: www.mpi.gov.vn; Bộ Xây dựng: www.xaydung.gov.vn
GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
Khóa đào tạo
Nội dung
Nghiệp vụ đấu thầu
(Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư)
A: Đấu thầu cơ bản (gồm 9 chuyên đề)
B: Đấu thầu nâng cao (gồm 5 chuyên đề)
Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
(Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình )

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8: Thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường
xây dựng

Phần 1: Cơ sở khoa học của việc tổ chức và quản lý công trường
xây dựng
Phần 2: Tổ chức và quản lý công trường xây dựng

Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng
công trình
(Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xay dựng hướng dẫn về Bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC xây dựng công trình)
Học phần 1: Quy định của pháp luật và các vấn đề chung về GSTC xây dựng công trình (Áp dụng cho GSTC mọi công trình) (gồm 6 chuyên đề)
Học phần 2: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (bao gồm 7 chuyên đề)
Học phần 3: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông (bao gồm 5 chuyên đề)
Học phần 4: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện (bao gồm 4 chuyên đề)

An toàn vệ sinh trong lao động
Phần 1: Tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật về AT-VSLĐ
Phần 2: Các quy định của pháp luật về chính sách AT-VSLĐ
Phần 3: Mục đích, ý nghĩa của công tác AT-VSLĐ
Phần 4: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng LĐ và người LĐ
Phần 5: Các yếu tố nguy hiểm., độc hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động
Phần 6: Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
ngày 10 /01/2011
Quản trị kho hàng
Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về kho hàng
Chuyên đè 2: Nghiệp vụ nhập hàng ở kho
Chuyên đề 3: Nghiệp vụ bảo quản hàng ở kho
Chuyên đề 4: Nghiệp vụ xuất hàng ở kho
Chuyên đề 5: Công tác quản lý kho
Chuyên đề 6: Phòng chống cháy nổ ở kho hàng
Nội dung chương trình và các lớp khác mời bán kính vào đường linh để xem chi tiết:
Mọi chi tiết xin liên hê: VIỆN QUẢN Ý ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ (ENTERSC)
Địa chỉ: Số 12 Tổ 18 Linh Đàm - Hoàng Liệt -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719 Website: http://www.enterscvietnam.com
Hotline: Chị Tâm :0914810886 Email: entersc.hn@gmail.com