Nhằm tạo điều kiện cho phát triển vào quảng cáo web. Hiện tại website nhaplieutructuyen.com muốn liên kết với tất cả các site xếp hạng alexa dưới 2.5 triệu hoặc hạng việt nam: dưới 11.000. Nếu ai có nhu cầu trao đổi logo với website tôi thì liên hệ qua
nick chát yahoo: trantoanvnn
email: nhaplieutructuyen@gmail.com

link web: http://nhaplieutructuyen.com
logo: http://nhaplieutructuyen.com/logo.jpg

Rất vui nhận được sự hợp tác của các bạn