Cung cấp số đẹp điện thoại bàn khu vực tp.hcm

Bán SỐ ĐẸP điện thoại cố định có dây( hoặc không dây) Viettel: (08) 62.888881(2tr); 66.89.79.79(2tr); 62.555.333(5tr); 66.833.833(5tr); 62.87.87.87(12tr); 62.66.6789(5tr); 66.888.777(6tr); 66.88.7777(6tr); 62xxxxxxx theo yêu cầu. 66xxxxxx theo yêu cầu.
Cung cấp, lắp đặt SỐ ĐẸP điện thoại cố định có dây hoặc không dây của Viettel theo yêu cầu. Lắp đặt cho khách hàng là Công ty hoặc cá nhân thuộc khu vực TP.HCM (sau này nếu thay dổi địa chỉ sử dụng vẫn giữ lại số cũf)
Liên hệ: 0902 08 00 39 - 0919 71 00 39