Thành lập Công ty Kinh Doanh Bất Động Sản, Sàn giao dịch Bất Động Sản
- Thành lập Công ty Kinh doanh Bất Động Sản
- Thành lập Sàn giao dịch Bất Động Sản
----------------------------------------------------------
Hiện nay, để thành lập sàn Bất động sản, công ty có lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bạn cần phải có tài khoản ký quỹ trong ngân hàng với số tiền ký quỹ tối thiểu là 6 tỷ đồng. (sắp tới có khả năng sẽ tăng lên 9 tỷ).
Yêu cầu:Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề như sau:
- Môi giới bất động sản phải có ít nhất 01 người có chứng chỉ môi giới bất động sản;
- Định giá bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ định giá bất động sản.
- Xác nhận tài khoảnphong tỏa của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chi nhánhNgân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản(sáu tỉ đồng);
Ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực Bất Động Sản:
a) Dịch vụ môi giới bất động sản;
b) Dịch vụ định giá bất động sản;
c) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
d) Dịch vụ tư vấn bất động sản;
đ) Dịch vụ đấu giá bất động sản;
e) Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
g) Dịch vụ quản lý bất động sản.

------------------------------------------------------------
Chi tiết vui lòng liên hệ số: 0919.71.00 39 0902080039