Công ty Tiến Phát cung cấp thiết bị SMC chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn: 0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com
Web : http://khinentienphat.com/


Danh sách thiết bị SMC do Tiến Phát cung cấp
[IMG]


INTEGRAL FITTING CHECK VALVES-CHECK VALVE WITH ONE-TOUCH FITTING

AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
AKH10-00
AKH12-00
AKH03-00
AKH07-00
AKH09-00
AKH11-00
AKH13-00

NAK SERIES METAL CHECK VALVE

NAK2000-N01
NAK2000-N02
NAK4000-N02
NAK4000-N03
NAK4000-N04

THESE CHECK VALVES ARE NOT THREADED.
THEY ARE FOR USE WITH FRL UNITS ONLY
AKM2000-N01
AKM2000-N02
AKM3000-N01
AKM3000-N02
AKM4000-N02
AKM4000-N03

SERIES KQ2H MALE CONNECTORS

KQ2H01-32
KQ2H01-33
KQ2H01-33S
KQ2H01-34
KQ2H01-34S
KQ2H01-35
KQ2H01-35S
KQ2H03-32
KQ2H03-33S
KQ2H03-34
KQ2H03-34S
KQ2H03-35
KQ2H03-35S
KQ2H05-32
KQ2H05-34S
KQ2H05-35S
KQ2H07-32
KQ2H07-32S
KQ2H07-34
KQ2H07-34S
KQ2H07-35
KQ2H07-35S
KQ2H07-36
KQ2H07-36S
KQ2H09-U01
KQ2H09-U02
KQ2H09-U03
KQ2H09-01S
KQ2H09-02S
KQ2H09-03S
KQ2H09-11
KQ2H09-13
KQ2H09-34S
KQ2H09-35
KQ2H09-35S
KQ2H09-36S
KQ2H11-U02
KQ2H11-U03
KQ2H11-U04
KQ2H11-00
KQ2H11-02
KQ2H11-02S
KQ2H11-03S
KQ2H11-04
KQ2H11-04S
KQ2H11-13
KQ2H11-34S
KQ2H11-35
KQ2H11-35S
KQ2H11-36S
KQ2H11-37S
KQ2H13-35S
KQ2H13-36
KQ2H13-36S
KQ2H13-37
KQ2H13-37S

SERIES KQ2T MALE BRANCH TEES

KQ2T01-32
KQ2T01-34S
KQ2T01-35S
KQ2T03-32
KQ2T03-34S
KQ2T03-35S
KQ2T05-34S
KQ2T05-35S
KQ2T07-32
KQ2T07-34S
KQ2T07-35S
KQ2T07-36S
KQ2T09-34S
KQ2T09-35S
KQ2T09-36S
KQ2T11-34S
KQ2T11-35S
KQ2T11-36S
KQ2T11-37S

SERIES KQ2U Y BRANCHES

KQ2U01-34S
KQ2U01-35S
KQ2U03-34S
KQ2U03-35S
KQ2U05-34S
KQ2U05-35S
KQ2U07-34S
KQ2U07-35
KQ2U07-35S
KQ2U07-36S
KQ2U09-34S
KQ2U09-35S
KQ2U09-36S
KQ2U11-35S
KQ2U11-36S
KQ2U11-37S
KQ2U13-35S
KQ2U13-36S
KQ2U13-37S

INTEGRAL FITTING CHECK VALVES

AKH04-00
AKH06-00
AKH08-00
AKH10-00
AKH12-00
AKH03-00
AKH07-00
AKH09-00
AKH11-00
AKH13-00

SERIES KQ2E BULKHEAD FEMALE CONNECTORS

KQ2E01-35
KQ2E03-35
KQ2E05-34
KQ2E07-35
KQ2E09-36
KQ2E09-36S
KQ2E11-36
KQ2E13-36
KQ2E13-37

SERIES KQ2L UNION ELBOWS

KQ2L01-00
KQ2L01-03
KQ2L01-05
KQ2L01-32
KQ2L01-33S
KQ2L01-34
KQ2L01-34S
KQ2L01-35S
KQ2L03-00
KQ2L03-05
KQ2L03-07
KQ2L03-32
KQ2L03-33S
KQ2L03-34
KQ2L03-34S
KQ2L03-35S
KQ2L05-00
KQ2L05-07
KQ2L05-09
KQ2L05-32
KQ2L05-34S
KQ2L05-35S
KQ2L07-00
KQ2L07-09
KQ2L07-11
KQ2L07-32
KQ2L07-34
KQ2L07-34S
KQ2L07-35
KQ2L07-35S
KQ2L07-36S
KQ2L09-00
KQ2L09-09
KQ2L09-13
KQ2L09-34S
KQ2L09-35S
KQ2L09-36S
KQ2L11-00
KQ2L11-13
KQ2L11-34S
KQ2L11-35S
KQ2L11-36S
KQ2L11-37S
KQ2L13-00
KQ2L13-35
KQ2L13-35S
KQ2L13-36
KQ2L13-36S
KQ2L13-37
KQ2L13-37S

SERIES KQ2U UNION “Y”S

KQ2U01-00
KQ2U03-00
KQ2U05-00
KQ2U07-00
KQ2U09-00
KQ2U11-00

SERIES KQ2LE PNEUMATIC FITTINGS BULKHEAD MALE ELBOWS

KQ2LE01-00
KQ2LE03-00
KQ2LE05-00
KQ2LE07-00
KQ2LE09-00
KQ2LE11-00
KQ2LE13-00


SERIES KQ2R PNEUMATICS FITTINGS PLUG-IN REDUCERS

KQ2R01-03
KQ2R01-05
KQ2R01-07
KQ2R03-05
KQ2R03-07
KQ2R05-07
KQ2R05-09
KQ2R07-09
KQ2R07-11
KQ2R09-11
KQ2R09-13
KQ2R11-13

SERIES KQ2L PNEUMATIC FITTINGS MALE ELBOWS

KQ2L01-03
KQ2L01-05
KQ2L01-32
KQ2L01-33S
KQ2L01-34
KQ2L01-34S
KQ2L01-35S
KQ2L03-05
KQ2L03-07
KQ2L03-32
KQ2L03-33S
KQ2L03-34
KQ2L03-34S
KQ2L03-35S
KQ2L05-07
KQ2L05-09
KQ2L05-32
KQ2L05-34S
KQ2L05-35S
KQ2L07-09
KQ2L07-11
KQ2L07-32
KQ2L07-34
KQ2L07-34S
KQ2L07-35
KQ2L07-35S
KQ2L07-36S
KQ2L09-11
KQ2L09-13
KQ2L09-34S
KQ2L09-35S
KQ2L09-36S
KQ2L11-34S
KQ2L11-35S
KQ2L11-36S
KQ2L11-37S
KQ2L13-03S
KQ2L13-35S
KQ2L13-36
KQ2L13-36S
KQ2L13-37S

SERIES KQ2Y MALE RUN TEES

KQ2Y01-33S
KQ2Y01-34S
KQ2Y01-35S
KQ2Y03-33S
KQ2Y03-34S
KQ2Y03-35S
KQ2Y05-34S
KQ2Y05-35S
KQ2Y07-34S
KQ2Y07-35
KQ2Y07-35S
KQ2Y07-36S
KQ2Y09-34S
KQ2Y09-35S
KQ2Y09-36S
KQ2Y11-35S
KQ2Y11-36S
KQ2Y11-37S
KQ2Y13-35S
KQ2Y13-36S
KQ2Y13-37S

SERIES KQ2H STRAIGHT UNIONS

KQ2H01-00
KQ2H03-00
KQ2H05-00
KQ2H07-00
KQ2H09-00
KQ2H11-00
KQ2H13-00

SERIES KQ2T UNION TEES

KQ2T01-00
KQ2T03-00
KQ2T05-00
KQ2T07-00
KQ2T09-00
KQ2T11-00
KQ2T13-00

SERIES KQ2P PLUGS

KQ2P-01
KQ2P-03
KQ2P-05
KQ2P-07
KQ2P-09
KQ2P-11
KQ2P-13

SERIES KQ2L ELBOW REDUCERS

KQ2L01-03
KQ2L01-05
KQ2L03-05
KQ2L03-07
KQ2L05-07
KQ2L05-09
KQ2L07-09
KQ2L07-11
KQ2L09-11
KQ2L09-13

SERIES 20AC QUICK COUPLINGS

20AC-PB1-02
20AC-PB1-04
20AC-PB2-02
20AC-PB2-04
20AC-PB3-02
20AC-PB3-03
20AC-PB4-02
20AC-S1-02
20AC-S1-04
20AC-S2-04
20AC-S3-02
20AC-S3-03
20ACV-PB1-02
20ACV-PB1-04
20ACV-PB2-02
20ACV-PB2-04
20ACV-PB3-02
20ACV-PB3-03
20ACV-PB3-04
20ACV-PB4-02
20ACV-PB4-04
20ACV-SB1-02
20ACV-SB1-04
20ACV-SB2-02
20ACV-SB2-03
20ACV-SB2-04
20ACV-SB3-02
20ACV-SB3-03
20ACV-SB3-04

SERIES 20CB QUICK COUPLINGS

20CB-PB1-02
20CB-PB1-04
20CB-PB2-02
20CB-PB2-04
20CB-PB3-02
20CB-PB3-04
20CB-PB4-02
20CB-PB4-04
20CB-S1-02
20CB-S1-04
20CB-S2-02
20CB-S2-04
20CBV-PB1-02
20CBV-PB1-04
20CBV-PB2-02
20CBV-PB2-04
20CBV-PB3-02
20CBV-PB3-04
20CBV-PB4-02
20CBV-PB4-04
20CBV-SB1-02
20CBV-SB1-04
20CBV-SB2-02
20CBV-SB2-04

SERIES 40AC QUICK COUPLINGS

40AC-PB1-04
40AC-PB1-06
40AC-PB2-04
40AC-PB2-06
40AC-PB3-04
40AC-PB3-06
40AC-PB4-04
40AC-PB4-06
40AC-S1-04
40AC-S1-06
40AC-S2-04
40AC-S2-06
40AC-S3-04
40AC-S3-06
40ACV-PB1-04
40ACV-PB1-06
40ACV-PB2-04
40ACV-PB2-06
40ACV-PB3-04
40ACV-PB3-06
40ACV-PB4-04
40ACV-PB4-06
40ACV-SB1-04
40ACV-SB1-06
40ACV-SB2-04
40ACV-SB2-06
40ACV-SB3-04
40ACV-SB3-06

SERIES 40CB QUICK COUPLINGS

40CB-PB1-04
40CB-PB1-06
40CB-PB2-04
40CB-PB2-06
40CB-PB3-04
40CB-PB3-06
40CB-PB4-04
40CB-PB4-06
40CB-S1-04
40CB-S1-06
40CB-S2-04
40CB-S2-06
40CB-S3-04
40CB-S3-06
40CBV-PB1-04
40CBV-PB1-06
40CBV-PB2-04
40CBV-PB2-06
40CBV-PB3-04
40CBV-PB3-06
40CBV-PB4-04
40CBV-PB4-06
40CBV-SB1-04
40CBV-SB1-06
40CBV-SB2-04
40CBV-SB2-06
40CBV-SB3-04
40CBV-SB3-06

SERIES 50AC QUICK COUPLINGS

50AC-PB1-04
50AC-PB1-06
50AC-PB2-04
50AC-PB2-05
50AC-PB2-06
50AC-PB4-04
50AC-PB4-06
50AC-S1-04
50AC-S2-04
50AC-S2-04LB
50AC-S2-05LB
50AC-S2-06
50AC-S2-06LB
50ACV-PB1-04
50ACV-PB1-06
50ACV-PB2-04
50ACV-PB2-05
50ACV-PB2-06
50ACV-PB4-04
50ACV-PB4-06
50ACV-SB1-04
50ACV-SB2-04
50ACV-SB2-05
50ACV-SB2-06
50ACV-SB3-04

SERIES 50GP QUICK COUPLINGS

50GP-PE1-04
50GP-PE5-04
50GP-PE5-06
50GP-PE6
50GP-PE7-06
50GP-S1-04
50GP-S5-04
50GP-S5-06
50GP-S7-06
50GPV-SE5-06

SERIES 65GP QUICK COUPLINGS

65GP-PE1-08
65GP-PE2-08
65GP-S2-12

Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn
0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC KHÍ NÉN TIẾN PHÁT
6 Đường số 6, Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP. HCM
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://khinentienphat.com/