Nhà tập thể Thanh Xuân Bắc Thanh Xuân - Hà Nội cần bán. Diện tích: 28 m2,
Mô tả thêm: nhà tầng 1 sau Bệnh Viện Xây Dựng
TỔNG GIÁ: 2.5 Tỷ đồng.
Chi tiết: bất động sản quốc gia
CHI TIẾT LIÊN HỆ
Bùi Văn Thanh
Mobile:0904.723.166                 
 hoặc 09.8484.6600
Tel: 04.35558756