Chung cư B5 cầu diễn/ chung cư B5 cầu diễn vào tên trực tiếp
Hiện tại chúng tôi đang có các căn hộ thuộc dự án B5 cầu diễn
- Tòa CT5C có loại diện tích 75m2 thuộc các tầng 11, 15, 24 (Vào tên trực tiếp với Chủ đầu tư)
Các căn thuộc tòa HHCT1 đã có Hợp Đồng
- 1601; 117m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 1604A, 95m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
- 2506; 104m2; tòa HHCT1, đã có HĐ
Liên hê: Nghĩa 09845.999.26
Website: http://vinamaxgroup.vn/
Tag: Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn, Bán chung cư B5 Cầu Diễn, B5 Cầu Diễn