TR
ƯỜNG ÐẠI HỌC ÐIỆN LỰC HÀ NỘI
THONG BÁO TUYỂN SINH

(Hệ Cao ðẳng liên thông lên Ðại học chính quy TRÝỜNG ÐẠI HỌC ÐIỆN LỰC)


Trýờng Ðại Học Ðiện Lực tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp và Cao Ðẳng nghề lên Ðại Học - Nãm 2011 nh
ư sau:

Tuyển sinh các hệ
- Từ Trung cấp liên thông lên Ðại Học
- Từ Trung cấp liên thông lên Cao Ðẳng - Ðại Học
- Từ Cao Ðẳng liên thông lên Ðại Học
1- Tuyển sinh các ngành:
- Kế toán
- Tự ðộng hóa
- Ðiện dân dụng và công nghiệp
- Hệ thống ðiện
- Cõ khí
- Ðiện tử viễn thông
- Công nghệ thông tin


2 -Dự kiến thời gian:
Bán và nhận hồ sõ:
�"n thi : - Ngành CNTT, Ðiện tử viễn thông ôn vào thứ 4 và thứ 6
Ngành Hệ thống ðiện ôn vào thứ 7
Ngành KT ôn vào thứ 7
3 -Mọi chi tiết sinh viên vui lòng liên hệ với phòng tuyển sinh theo
Địa chỉ sau: Ðịa chỉ: VP Tuyển sinh :
- 724 Ð
ường Láng - Ðống Ða - Hà Nội
Ðiện thoại: 04.6275.7777 - 0933.668.666
Email: phuongdongdaotao@yahoo.com
http://www.tuyensinhdaotao.com.vn


TRÝỜNG ÐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
(LIÊN THÔNG TỪ TCCN, CĐ LÊN ÐẠI HỌC)

- NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
- Cãn cứ vào Hợp ðồng số: 11/HDKT về việc uỷ quyền tuyển sinh, bố trí phòng học giữa Trýờng Ðại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội với Trung Tâm tý vấn và Phát Triển Tài Nãng Việt Nam nãm 2011.
Cãn cứ vào chức nãng, nhiệm vụ của Trung Tâm tý vấn và Phát Triển Tài Nãng Việt Nam - VTC.
- Cãn cứ vào nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên.
Trung Tâm tý vấn và Phát Triển Tài Nãng Việt Nam - VTC..Thông báo tuyển sinh liên thông nãm 2011 nhý sau:
1. Ngành ðào tạo:
- Kế toán 100 chỉ tiêu
- Tài chính - Ngân hang 100 chỉ tiêu
- Công nghệ thông tin 100 chỉ tiêu

2. Ðối týợng tuyển sinh:
Tất cả các thí sinh tốt nghiêp các ngành trên có hợp ðồng lao ðộng (ðối tuợng dự thi từ TCCN lên CÐ hoặc từ CÐ lên ÐH). Không trong thời gian thi hành hình phạt vì vi phạm phàp luật của nhà nýớc.
3. Các môn thi tuyển :
Ngành Kế toán : Thi kinh tế Mác , Kế toán máy và Kế toán doanh nghiệp
Ngành TCNH : Thi Kinh tế Mác, Tài chính doanh nghiệp , Kế toán máy
4. Hồ sõ tuyển sinh:
Bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận TN ) TCCN,CĐ Học bạ (bảng điểm) TCCN hoặc CĐ
- Bản sao giấy khai sinh
- Phiếu tuyển sinh (in sẵn) dán ảnh 4x6 có dấu cõ quan xác nhận hồ sõ
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh )
- 02 phong bì dán tem , ghi rõ ðịa chỉ ngýời nhận
- Hợp ðồng lao ðộng (theo từng ðối týợng, ðiều kiện dự thi )
5. Lịch thi tuyển :
Nhận hồ sõ tuyển sinh :
Thời gian ôn tập : Thông báo cụ thể khi nộp hồ sõ
Ngày thi : Thông báo cụ thể khi nộp hồ sõ
6. Hình thức học :
Học tập trung các tối trong tuần , từ thứ 2 ðến thứ 6 (thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết ðýợc nghỉ theo quy ðịnh).
7 . Ðịa chỉ mua, nộp hồ sõ và ðãng ký học ôn thi
- Lệ phí hồ sõ :
- Giấy báo ôn thi sẽ ðýợc gửi tới từng thí sinh theo ðịa chỉ ðãng ký trong hồ sõ
Văn phòng tiếp nhận hồ sõ :
Địa chỉ: VP Tuyển sinh:
724 Ðýờng Láng - Ðống Ða - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777 Di động:0933.668.666
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn
www.tuyensinhdaotao.com.vn


liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học
liên thông cao đẳng nghề lên đại học