Chủ đầu tư Công ty CP Thương Mại Hưng Việt (thuộc Tập đoàn Đầu tư Tài chính Hoàng Huy) mở bán Tòa tháp B dự án GOLDEN LAND BUILDING – 275 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN HÀ NỘI với các căn hộ thuộc các tầng sau:- Tầng 3:
+ P3-03 (C1B-2), DT: 116m2, 2 PN, hướng ĐN, gốc: 36.476.597 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).
+ P3-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 36.373.264 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).
+ P3-07 (C5B), DT 157m2, 3PN + 1 P osin, hướng TB – ĐB, gốc: 36.476.579 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

- Tầng 5:
+ P5-02 (C1B-1), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 36.844.117 VNĐ, CK 2%
+ P5-11 (C3B), DT: 142m2, 3PN, hướng TN – TB, gốc: 36.739.743 VNĐ, CK 2%

- Tầng 7:
+ P7-07 (C5B), DT: 157m2, 3PN + 1 P osin, hướng: TB- ĐB, gốc 37.215.340 VNĐ, CK 2%
+ P7-11 (C3B), DT: 142m2, 3PN, hướng TN – TB, gốc: 37.109.914 VNĐ, CK 2%


- Tầng 12A:
+ P12A-02 (C1B-1), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 38.351.602 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).
+ P12A-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 39.112.115 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

- Tầng 14:
+ 14-02 (C1B-1), DT 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 38.543.360 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-03 (C1B-2), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 38.543.360 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-05 (C7B), DT: 115m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 38.434.172 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 39.307.676 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-07 (C5B), DT: 157m2, 3PN + 1 P osin, hướng TB – ĐB, gốc: 38.543.360 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-08 (DLB-1), DT: 130m2, 2PN, hướng TB, gốc: 38.870.924 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-10 (DLB-2), DT: 130m2, 2PN, hướng TB, gốc: 38.870.924 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 14-11 (C3B), DT: 142m2, 3PN, hướng TB – TN, gốc: 38.434.172 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).


- Tầng 17:
+ 17-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 39.900.244 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 17-07 (C5B), DT: 157m2, 3PN + 1 P Osin, hướng TB – ĐB, gốc: 39.124.406 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).


- Tầng 19:
+ 19-02 (C1B-1), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.516.628 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 19-03 (C1B-2), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.516.628 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 19-05 (C7B), DT: 115m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.404.683 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 19-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 40.300.244 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 19-07 (C5B), DT: 157m2, 3PN + 1 P osin, hướng TB – ĐB, gốc: 39.516.628 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).


- Tầng 21:
+ 21-01 (C2B), DT: 130m2, 3PN, hướng ĐN – TN, gốc: 40.704.254 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-02 (C1B-1), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.912.782 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-03 (C1B-2), DT: 116m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.912.782 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-04 (C8B), DT: 94m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.912.782 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-05 (C7B), DT: 115m2, 2PN, hướng ĐN, gốc: 39.799.715 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-06 (C6B), DT: 129m2, 3PN, hướng ĐB, gốc: 40.704.254 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-07 (C5B), DT: 157m2, 3PN + 1 P osin, hướng TB – ĐB, gốc: 39.912.782 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-09 (C4B), DT: 93m2, 2PN, hướng TB, gốc: 39.347.445 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).

+ 21-11 (C3B), DT: 142m2, 3PN, hướng TB – TN, gốc: 39.799.715 VNĐ, CK 2% (Đã bao gồm VAT).* Liên hệ Mr Bính : 0914 829 123 / 0936 306 818 (chuyên viên tư vấn dự án)

Các căn hộ với Nội thất liền tường , Điều hòa 2 chiều, tủ bếp, tủ để đồ, bình nước nóng, Sàn gỗ…Đồ nội thất xịn. trang trí nội thất theo phong cách châu Âu.