can ban can chung cu thuoc khu do thi phung khoang dien tich 95m2 tang 8
gia 29,5 trieu /m2
qui khach co nhu cau xin lien he chi nga 0945065686