Trưng Tài Năng Vit cn tuyn 03 nhân viên ghi danh, 5 giáo viên anh văn tiểu học và 10 nhân viên kinh doanh, có kinh nghim 01 năm. Lương Tho thun
Địa chỉ Liên hệ: 166-168, Cách Mạng Tháng 8,p 10,Q.3
ĐT: 08.22009010-0974633961