Tôi đang có khách hàng cần mua nhà khu vực quần Đống
Đa.yêu cầu diện tích khoảng 40-50m2.ngõ thông thoáng.làm
việc nhanh.Qúy anh chị có nhu cầu cần bán xin vui lòng liên
hệ Huy Tưởng.0904388066.