Nhận biên phiên dịch tiếng Anh
Mình là Loan, sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh thương mại, trường đại học Ngoại Thương Hà Nội. Mình đã có trên 3 năm kinh nghiệm dịch(Anh-Việt; Việt-Anh) nói và tài liệu về Kinh tế, văn hóa, Xã hội, Môi trường, Xây dựng, kĩ thuật…Mình luôn đảm bảo dịch với chất lượng cao nhất và đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
Liên hệ: 0973374532 (Ms Loan), emai: nghiemthiloan@gmail.com
I am Loan, the senior student at the Faculty of Business English, Foreign Trade University Hanoi. I have achieved the intensive translation and interpretation skills for more than 3 years in these following fields: economics, society, culture, construction, tourism and so on
Please contact me via the mobilephone number (84)0973374532 or email me at nghiemthiloan@gmail.com