VIN QUN LÝ ĐÀO TO VÀ DY NGH ENTERSC
Đa ch: S 12 T 18 Linh Đàm - Hoàng Lit -Hoàng Mai-HN
Tel: (04)39926155 (04) 36419720 Fax: (04) 36419719
Hotline: Chị Tâm :0914810886
THÔNG B ÁO
“KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG”
Căn c
ứ Nghị định số 12 về điều kiện năng lực của Chỉ huy trưng công trường xây dựng
Đáp
ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân Viện xin kính mời Quý cơ quan tham gia khóa học “ Chỉ huy trưng công trường xây dựng”. Để công tác tổ chức triển khai chu đáo, Viện kính đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân gửi Fax hoặc (mail) và đăng ký trực tiếp qua điện thoại danh sách học viên trước ngày khai giảng.
Đ
a điểm học:
Tại Hà Nộ
i: Trưng Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – 220 đưng Láng, Ba Đình, Hà Nội
Tại TP Hồ Chí Minh: Học viện Hành Chính Quốc Gia – Số
10 đường 3/2, P.12, Q.10, TP Hồ Chí Minh
Tạ
i Đà Nng: Trưng Đại Học Đà Nẵng – Số 41, Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Khai giả
ng:
Khoá 1: 14/11,12 /2011
Khóa 2:25/11, 12 /2011
Kinh Phí: 1.100.000đ/khóa/hv t
ại HN&HCM ( bao gồm học phí, chứng chỉ, tài liệu, tea – break )
Thủ tục nhập học: Học viên nộp 2 ảnh 3x4, bằ
ng photo ,CMTND và kinh phí vào trước giờ khai giảng.
Giảng viên: Các chuyên gia giảng dạy giàu kinh nghiệm quản lý và thực hiện thuộc Bộ Xây dựng, Bộ
Lao đng thương binh và Xã hội.
Nộ
i dung chương trình:
- Luật xây dự
ng và các văn bn hướng dẫn Luật xây dựng
- Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợ
p đồng thi công xây dựng công trình;
- Quản lý chấ
t lượng thi công xây dựng
- Quản lý tiế
n độ thi công xây dựng công trình và tổ chức công trường
- Lựa chọn nhà thầu xây dựng trong hoạ
t động xây dựng
- Quản lý an toàn lao
động
- Quản lý chi phí xây dựng công trình
- Luậ
t Lao động và hợp đng lao động
Thông tin về Viện xin xem trên Website của Bộ Kế Hoạ
ch và Đu Tư và Bộ XD:
http://www.enterscvietnam.com
Email: entersc.hn@gmail.com
Hotline: Chị Tâm :0914810886