Bộ lưu điện UPS APC BR1500I-1500VA• Công suất đầu ra : 865 Watts / 1500 VA• Điện áp trung bình đầu ra : 230V• Tần số đầu ra : 47 - 63 Hz• Dải điện áp đầu vào : 175 - 295V• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/- 3 Hz• Loại acquy : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof• Thời gian sạc lại điện : 8 giờ• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 3.7 phút• Trọng lượng : 11.59 KG• Công suất đầu ra : 865 Watts / 1500 VA• Điện áp trung bình đầu ra : 230V• Tần số đầu ra : 47 - 63 Hz• Dải điện áp đầu vào : 175 - 295V• thu mua may tinh cu Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/- 3 Hz• Loại acquy : sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof• thu mua phe lieu Thời gian sạc lại điện : 8 giờ• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 3.7 phút• Trọng lượng : 11.59 KGXem chi tiếtGiá bán : 5.964.000 VNĐChưa bao gồm VATBộ lưu điện UPS APCSC1000I - 1000VA• Công suất đầu ra : 600 Watts / 1000 VA• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +- 95% )• Điện áp trung bình đầu ra : 220 VAC ± 10% (Chế độ ắc qui)• Tần số đầu ra : 50 Hz ± 1 Hz (Chế độ ắc qui)• Dải điện áp đầu vào : 166 ~ 274 VAC• Tần số đầu vào : 50 Hz (46 ~ 54 Hz)• Loại acquy : 12 VDC, kín khí, tuổi thọ trên 3 năm.• Thời gian chuyển mạch 2 ~ 6 mili giây (Tối đa 10 mili giây)• thu mua phe lieu tphcm Thời gian lưu điện : tối đa 50 phút• Trọng lượng : 9.8 KGXem chi tiếtGiá bán : 5.112.000 VNĐChưa bao gồm VATBộ thu mua may tinh cu gia cao lưu điện UPS APC SUA1000I - 1000VA• Công suất đầu ra : 670 Watts / 1000 VA• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +- < 5%• Tần số đầu ra : 50 +- 3 Hz / 60 +- 3 Hz• Dải điện áp đầu vào : 160 - 286V• Tần số đầu vào : 50/60 Hz thu mua phe lieu +/- 3 Hz• Loại acquy : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof• Thời gian sạc lại điện : 3 giờ• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 6.1 phút• Trọng lượng : 18.86 KG• Công suất đầu ra : 670 Watts / 1000 thu mua phe lieu gia cao VA• Điện áp trung bình đầu ra : 230V +- < 5%• Tần số đầu ra : 50 +- 3 Hz / 60 +- 3 Hz• Dải thu mua may tinh cu tan noi điện áp đầu vào : 160 - 286V• Tần số đầu vào : 50/60 Hz +/- 3 Hz• Loại acquy : sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof• Th���i gian sạc lại điện : 3 giờ• Thời gian lưu điện (lúc đầy tải) : 6.1 phút• Trọng lượng : 18.86 KGXem chi tiếtGiá bán : 6.240.900 VNĐChưa bao gồm VATbộ lưu điện(UPS) Emerson Liebert PSA500MT3-230(500VA /350W)• Công suất đầu ra : 500VA / 350W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50/60 (Auto sensing) ± 10%• Thu mua phe lieu thu mua may tinh cu hcm Dải điện áp đầu vào : 160 - 287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 500VA / 350W• Điện áp trung bình đầu ra : thu mua may tinh cu gia cao 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50/60 (Auto sensing) ± 10%• Dải điện áp đầu vào : 160 - 287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% thu mua may tinh cu tphcm tải)Xem chi tiếtGiá bán : 1.622.720 VNĐChưa bao gồm VATbộ thu mua phe lieu gia cao lưu điện(UPS) Emerson Liebert PSA1000-BX(1000VA / 600W)• Công suất đầu ra : 1000VA / 600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50/60 (Auto sensing) ± 10%• Dải điện áp đầu vào : 162 - 290 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)thu mua phe lieu tphcm Công suất đầu ra : 1000VA / 600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 mua may tinh cu VAC• Tần số đầu ra : 50/60 (Auto sensing) ± 10%• Dải điện áp đầu vào : 162 - 290 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)Xem thu mua phe lieu tan noi chi tiếtGiá bán : 2.733.003 VNĐChưa bao gồm VATBộ lưu điện(UPS) Emerson Liebert PSA600-BX( 600VA / 360W)• Công suất đầu ra : 2000VA / 1600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50/60 (Auto thu mua may vi tinh cu sensing) ± 10%• Dải điện áp đầu vào : 162 - 290 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 600VA / 360W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đ���u ra : 50/60 (Auto sensing) ± 10%• Dải điện áp đầu vào : 162 - 290 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• thu mua phe lieu hcm Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 4 giờ• Thời gian thu mua vi tinh cu lưu điện : 5 phút (100% tải)Xem chi tiếtGiá bán : 790.018 VNĐChưa bao gồm VATBộ thu mua may tinh cu hcm lưu điện(UPS) Emerson Liebert PSA1000MT3-230(1000 VA / 600W)• Công suất đầu ra : 2000VA / 1600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 160-287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 1000VA / 600W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• thu mua phe lieu dien tu thu mua may tinh cu Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 160-287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.thu mua phe lieu gia cao Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)Xem chi tiếtGiá bán : 2.775.710 VNĐChưa bao gồm VATBộ lưu điện (UPS) Emerson Liebert GXT2000L-MTPlus230• Công suất đầu ra : 2000VA / 1600W• Điện áp trung bình đầu ra : 208/220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 220-230 VAC• Tần số đầu vào : thu mua vi tinh cu gia cao 40 to 70Hz• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• mua phe lieu Thời gian lưu điện : 6 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 2000VA / 1600W• Điện áp trung bình đầu ra : 208/220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 220-230 VAC• Tần số đầu vào : 40 to 70Hz• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 6 phút (100% tải)Xem chi tiếtGiá bán : thu mua vi tnh cu hcm 13.451.483 VNĐChưa bao gồm VATBộ lưu điện (UPS) Emerson Liebert GXT1000L-MTPlus230(1000VA / 800W)• Công suất đầu ra : 1000VA / 800W• Điện áp trung bình đầu ra : 208/220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải thu mua phe lieu gia cao điện áp đầu vào : 220-230 VAC• Tần số đầu vào : 40 to 70Hz• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 6 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 1000VA / 800W• Đi��n áp trung bình đầu ra : 208/220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải thu mua may vi tinh cu gia cao điện áp đầu vào : 220-230 VAC• Tần số đầu vào : 40 to 70Hz• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 6 phút (100% tải)Xem chi tiếtGiá bán : 7.686.574 VNĐChưa bao gồm VATBộ mua phe lieu tan noi lưu điện(UPS)Emerson Liebert PSA650MT3-230(650VA / 390W )• Công suất đầu ra : 650VA / 390W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 160-287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại thu mua may vi tinh cu hcm acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 650VA / 390W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đ���u ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 160-287 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)Xem mua phe lieu hcm chi tiếtGiá bán : 1.622.720 VNĐChưa bao mua may vi tinh cu gồm VATBộ lưu điên(UPS) Emerson Liebert PS2200RT3-230(2200VA / 1980W)• Công suất đầu ra : 2200VA / 1980W• Điện áp trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 165-300 VAC• Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)• Công suất đầu ra : 2200VA / 1980W• Điện ��p trung bình đầu ra : 220/230/240 VAC• Tần số đầu ra : 50Hz• Dải điện áp đầu vào : 165-300 VAC• mua vi tinh cu Tần số đầu vào : 50/60 ± 5%.• Loại acquy : Sealed, non - spillage, lead mua phe lieu dien tu acid with 5 years typical lifetime• Thời gian sạc lại điện : 5 giờ• Thời gian lưu điện : 5 phút (100% tải)Xem chi tiếtGiá bán : 11.102.817 VNĐChưa bao gồm VATkhuyến mại thẻ mobicard trị giá 100.000VNĐ`-557-tro choi nau an,tro choi thoi trang,tro choi kim cuong,Game dao vang,Tro choi dao vang,Tro choi Pikachu,Games online free,Thiet ke kien truc,thi cong xay dung, sua chua nha,phan mem seo, phan mem dang tin,mua ban nha dat,nha dat nha be, cho thue nha,can ho cho thueChoi game ,tro choi,tro choi game,game tro choi,choi tro choi viet,choi tro choi vui,tro choi ban,choi tro choi nau an,tro choi thoitrang,tro choi kim cuong,