bán Lk vov đài phát thanh mễ trì

bán gấp Lk TT5 đài phát thanh mễ trì

dt 90m2 x 3,5t hướng TN đóng 90%

giá bàn hợp lý xin L/H : 0942 333 358