CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 10/ 2011

1. Đối với KH đăng ký trả sau từng tháng:


Gói cước YouF MeF NetF Triple Full Triple
(6 Mbps) (8 Mbps) (8 Mbps) (8Mbps) (8 Mbps)
Cước SD trọn gói 308.000 VNĐ 418.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ 451.000 VNĐ 539.000 VNĐ
KM chung Thiết bị - - - - Tặng STB (1.650.000 VNĐ)
Cước SD 275.000 VNĐ (Giảm 33.000 VNĐ) 385.000 VNĐ (Giảm 33.000 VNĐ) 1.100.000
VNĐ 407.000 VNĐ (Giảm 44.000 VNĐ) 484.000 VNĐ (Giảm 55.000 VNĐ)
Thiết bị
a)Modem 4 cổng, Wifi 1 cổng (hoặc 6 cổng) Phí hòa mạng 440.000 VNĐ 440.000 VNĐ 550.000VNĐ 550.000VNĐ 1.100.000VNĐ
Với KV bị đặt cọc 740.000 VNĐ,
1.040.000VNĐ 740.000 VNĐ,
1.040.000VNĐ 2.750.000VNĐ 1.452.000VNĐ 2.178.000VNĐ
b) Modem Wifi 1 cổng (hoặc 6 cổng) Phí hòa mạng 440.000 VNĐ 440.000 VNĐ 935.000VNĐ 1.320.000VNĐ 1.870.000VNĐ
Với KV bị đặt cọc 740.000 VNĐ,
1.040.000VNĐ 740.000 VNĐ,
1.040.000VNĐ 3.135.000VNĐ 2.222.000VNĐ 2.948.000 VNĐ
c) Modem Wifi 4 cổng Phí hòa mạng 660.000VNĐ 660.000VNĐ 1.100.000VNĐ - -
Với KV bị đặt cọc 960.000VNĐ,
1.260.000VNĐ 960.000VNĐ,
1.260.000VNĐ 3.300.000VNĐ - -
d) Không lấy modem Phí hòa mạng 110.000 VNĐ 110.000 VNĐ 550.000 VNĐ - -
Với KV bị đặt cọc 410.000 VNĐ, 710.000 VNĐ 410.000 VNĐ, 710.000 VNĐ 2.750.000VNĐ - -
Thời gian KM 12 tháng 12 tháng 12 tháng 18 tháng 18 tháng
2. Đối với KH đăng ký mới và đăng ký trả trước ( chưa tính tiền đặt cọc):
* 06 tháng: Tặng phí hoà mạng, trang bị Modem 4 cổng và chỉ phải trả cước sử dụng cho:
 Gói YouF: 1.870.000 VNĐ, 2.090.000 VNĐ.
 Gói MeF: 2.530.000 VNĐ, 2.750.000 VNĐ.
 Gói NetF: 6.600.000 VNĐ, 6.985.000 VNĐ, 7.150.000 VNĐ.
 Gói Triple: 2.442.000 VNĐ, 3.212.000 VNĐ.
 Gói Full Triple: 3.454.000 VNĐ, 4.224.000 VNĐ.

* 12 tháng: Tặng phí hoà mạng trang bị Modem 4 cổng tặng 01 cước sử dụng tháng 13 và chỉ phải trả cước sử dụng cho:
 Gói YouF: 3.168.000 VNĐ, 3.388.000 VNĐ.
 Gói MeF: 4.488.000 VNĐ, 4.708.000 VNĐ.
 Gói NetF: 10.560.000 VNĐ, 10.945.000 VNĐ, 11.110.000 VNĐ.
 Gói Triple: 4.884.000 VNĐ, 5.654.000 VNĐ.
 Gói Full Triple: 5.808.000 VNĐ, 6.578.000 VNĐ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Ms Nguyễn Thị Mai Duyên – Phòng Kinh Doanh 1
Điện thoại: 0989 289 721 - 0165 330 6261
Trân trọng cảm ơn mọi sự hợp tác!