Dưới đây là kinh nghiệm thực tế cách đưa website lên kết quả tìm kiếm Google mà tôi đã làm , được áp dụng rất thành công cho chodansinh.net

Ví dụ:
Bạn định bán "thiết bị công nghiệp" qua mang, ở đây website của tôi là: http://chodansinh.net

Bạn muốn khi search Google từ "
thiết bị công nghiệp", website của bạn sẽ xuất hiện ở ngay số 1 kết quả tìm kiếm Gooogle?

Bằng kinh nghiệm thực tế đã quảng bá, đưa website lên Google tại Việt Nam, tôi xin được chia sẻ các bước triển khai SEO web site của mình như thế nào để từ khoá mục tiêu đưa lên được trang nhất kết quả tìm kiếm Google.
Tôi đang làm trang
http://chodansinh.net, các bước tôi đã làm như sau:

Meta title
thẻ này theo tôi là quan trọng nhất trong việc đưa web lên Google, để tối ưu thẻ này, các bạn cần nghiên cứu thật tốt các từ khoá mà mình định quảng bá, xác định đâu là từ khoá phải ưu tiên hơn và lưu ý rằng từ khoá quan trọng nhất phải được liệt kê đầu tiên, trường hợp này tôi ưu tiên quảng bá từ khoá: “thiết bị công nghiệp”. Tôi viết thẻ title cho trang chủ như sau:
mua, bán thiết bị công nghiệp Lưu ý khi viết thẻ title:
• Từ khoá chèn thẻ title phải phản ánh nội dung trang.
• Từ khoá sử dụng ở thẻ title phải là duy nhất xuyên suốt các “page” của website
• Số lượng ký tự của thẻ title nhỏ hơn 70 (cả dấu “cách”). (Google mới tăng từ 65 lên 70)
- còn các thẻ khác tôi sẽ hướng dẫn sạu