OriflameBoss Group kinh doanh mỹ phẫm , cần tuyển :
+ Cộng tác viên bán hàng : 15
+ Nhân viên kinh doanh : 25
Thời gian làm việc : bán thời gian - thời gian linh hoạt
Đối tượng : Sinh viên làm thêm , nhân viên văn phòng, người ở tỉnh làm việc từ xa .....

Thông tin liên hệ
ĐT : 0906 2424 77 ( Ms.Khanh )
Ym : oriflameboss@yahoo.com.vn
Tìm hiểu thêm http://oriflameboss.com/?page_id=17