Máy chủ Asus giá sĩ cho bán lẻ18,890,000 VNĐ
Máy chủ Asus R210 II Cấu hình mạnh mẽ nhất14,160,000 VNĐ


Máy chủ Asus R210 II Cấu hình tăng tốc13,100,000 VNĐ

Máy chủ Asus R210 II Cấu hình chuẩn
22,850,000 VNĐ

Máy chủ Asus T510 Cấu hình mạnh mẽ nhất22,320,000 VNĐ

Máy chủ Asus T510 Cấu hình tăng tốc
18,680,000 VNĐ

Máy chủ Asus T510 Cấu hình chuẩn


máy chủ, server, may chu, máy chủ giá rẻ, máy chủ chính hãng