Dù rằng thuật toán này đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên chú ý một vài điều để cài đặt có hiệu quả. Chúng ta có thể trả giá để sắp các điểm theo y bằng một thủ tục đệ quy. Nhiều thuật toán có thời gian thi hành được mô tả bằng biểu thức quy nạp CN= 2CN/2+ N, dẫn đến thu mua may tinh cu gia cao CN là tỉ lệ với NlogN; Nếu chúng ta xấp xếp theo y thì biểu thức quy nạp sẽ là:thu mua tivi cuCN=2*CN/2 + NlogN, dẫn đến CN tỉ lệ với Nlog2N( NlogN*logN). Bởi vậy, để loại bỏ điều này, chúng ta sẽ tránh sắp theo ythu mua may tinh cuLời giải vấn đề này tuy đơn giản nhưng cũng thật tinh vi. Ta có hai vấn đề và có chung một lời giải cho chúng, như vậy chúng ta có thể giải chúng đồng thời. Đặc biệt chúng ta sẽ viết một thủ tục đệ quy thu mua ti vi cu gia cao vừa sắp theo y lại vừa tìm cặp điểm gần nhất. Thủ tục này sẽ thu mua may tinh cu hcm chia đôi tập điểm, rồi gọi lại chính nó để sắp hai nửa bên theo y và tìm cặp điểm gần nhất trong mỗi nửa, sau đó trộn may in hai nửa bên để hoàn tất việc sắp theo y và áp dụng thu mua tivi cu lại thủ tục trên để thu mua may tinh cu gia cao hoàn tất việc tính cặp điểm gần nhất. Cách này chúng ta đã tránh được chi phí cho sự thêm việc sắp theo y bằng cách Thu mua may tinh trộn thu mua tivi cu hcm dữ liệu được yêu cầu trong việc sắp xếp với dữ liệu được yêu cầu khi tính cặp điểm gần nhất.Khi sắp theo y, việc chia đôi có may in thể làm bằng bất kỳ cách nào, nhưng với phép tính cặp điểm gần nhất, việc chia đôi yêu cầu thu mua may tinh cu gia cao có một nửa bên có hoành độ x nhỏ hơn nửa bên còn lại. Điều này được cài đặt dễ dàng bằng cách sắp theo x trước khi thu muativi cu chia đôi tập điểm. Thực tế, ta có thể dùng ngay thủ tục này để sắp theo x! Khi đã hiểu dự định tổng thể, việc cài đặt không còn khó khăn nữa.thu mua may tinh cu tan noi Chúng ta sẽ cần sử dụng đến thủ tục sort và merge đệ quy. Đầutiên là thay đổi các cấu trúc danh sách để lưu các điểm thay cho các khóa, và sử dụng thủ tục merge để kiểm tra biếnt toàn cục p dùng cho việc thu mua tivi cu gia cao chọn cách so sánh. Nếup= 1, ta sẽ so sánh hoành độ x của hai máy in điểm; nếu p=2 ta so sánh tung thu mua may tinh cu hcm độ thu mua ti vi cu gia cao y giữa hai điểm. Chúng ta cùng xét hàm merge:thu mua may tinh cuNút rỗng x ở cuối danh sách làm điểm cầm canh với toạ độ x,y giả. Ta dung một thủ tục đơn giản khác để kiểm tra khoảng cách thu mua may tinh cu tphcm giữa hai điểm đã cho có nhỏ hơn biến toàn thu mua tivi cu tan noi cục min hay không. Nếu nhỏ hơn, biến min sẽ lưu lại khoảng cách này và các điểm nút được lưu vào hai biến toàn cục gp1 và gp2mua may tinh cuNhư vậy, min luôn chứa khoảng cách giữa gp1 và gp2, là 2 điểm gần nhất được thấy tới lúc này.thu mua tivi cu tphcmthu mua may vi tinh cu Bước tiếp theo là chúng máy in ta cùng xét thủ tục Sort sau để tìm điểm gần nhất khi pa=2Nếu pa:=1 thủ tục sẽ trả lại một danh sách kết nối các điểm được sắp theo hoành độ x. Cái hay của thủ tục thu mua vi tinh cu này là khi pa:= thu mua may tinh cu hcm 2, chương trình không chỉ sắp xếp theo y mà còn hoàn thành thu mua tivi cu hcm việc tính điểm gần thu mua ti vi cu hcm nhất.Đầu tiên chúng ta sắp xếp theo x, sau đó sắp xếp máy in màu theo y rồi cặp điểm gần nhất bằng lời gọi sort thu mua may tinh cu như trên thủ tục trênTrong thủ tục kiemtra, hai biến toàn cục gp1, gp2 chứa cặp điểm gần nhấtđiều then chốt trong thuật toán này là mua tivi cu thao tác thu mua vi tinh cu gia cao sort khi pa= 2. Trước khi thực hiện đệ quy, các điểm đã được sắp xếp theo x; trật tự này dùng để chia đôi các điểm và tìm hoành độ x của đường phân giới. Sau khi đệ quy, các điểm được sắp xếp theo y và khoảng cách giữa các cặp điểm trong mỗi nửa bên là lớn hơn min. Trật tự theo y được dùng để quét các điểm ở gần đường phân thu mua vi tnh cu hcm giới; giá trị min được dùng để giới hạn số điểm kiểm tra. mua tivi cu gia cao mỗi điểm ở trong phạm vi min kể từ điểm phân giới được kiểm tra với từng điểm trong 4 điểm trước đó và 4 điểm này cũng ở trong phạm vi min kể từ đường phân giới. Ta biết rằng các điểm rơi vào một bên của đường phân giới cách nhau một khoảng tối thiểu là thu mua may vi tinh cu gia cao min, máy in màu như vậy số các điểm rơi vào vòng tròn có bán kính minsẽ được giới hạn lại.mua tivi cu tan noi Nếu các bạn để ý sẽ nhận ra rằng, chúng ta đã không cài đặt thuần tuý thuật toán chia để trị. Ta không thực sự tính cặp gần thu mua may vi tinh cu hcm nhất trong hai nửa bên, rồi lấy cặp gần hơn trong hai cặp có được. Thay vào đó, chúng ta chỉ đơn giản tính cặp gần hơn giữa hai cặp gần nhất bằng cách dùng một biến toàn cục min trong suốt việc tính toán đệ quy. Mỗi lần ta tìm được một cặp gần hơn, ta có thể mua tivi cu tphcm xét một dải đứng hẹp hơn quanh đường phân giới đang mua may vi tinh cu xét.Qua tất cả những điều chúng ta xét ở trên, đến lúc này chúng ta có thể thấy:*** Cặp điểm gần nhất trong một tập N điểm có thể được tìm trong NlogN bước.mua vi tinh cuNhư vậy, bài toán tìm cặp điểm gần nhất mua ti vi cu hcm có thể dùng cho các bài toán hình học khác. Ví dụ như bài toán tìm “tất cả láng giềng gần nhất: Với mỗi điểm ta tìm điểm gần nhất của nó”. Bài toán này có thể giải bằng cách dùng một chương trình tương tự như trên với việc mở rộng xử lý theo đường phân giới: Với mỗi điểm xem có hay không một điểm ở bên kia đường phân giới gần với nó hơn là điểm gần nhất ở cùng bên. Một lần nữa, việc sắp xếp theo y giúp ích cho quá trình tính toán này+5 EXP