Chúng tôi đang có một số căn chung cư Xa La giá rất hợp lý cần bán. Hiện chung cư này đang giao dịch ngày càng nhiều do giá cả và diện tích căn hộ rất hợp lý.
Quý khách có nhu cầu nên quyết định sớm để có được căn hộ hợp ý mình.
*CT4: 3 tòa, Tết này giao nhà, đã đóng 80%, đang hoàn thiện nên giá đang tăng theo từng ngày, gần bàn giao sẽ tăng mạnh.
- CT4A căn 1104, 52.3m, giá 23.2tr/m2 (Tầng 11 căn 04)
- CT4B căn 1805, 53.4m giá 23.2tr/m2
- CT4A căn 512, 67.8m giá 24tr/m2
- CT4A căn 1706, 67.8m giá 23.5tr/m2
- CT4C căn 1811, 69.5m giá 23.5tr/m2
- CT4B căn 1001, 62.8m giá 23.5tr/m2
- CT4B căn 3001, 62.8m2 giá 21tr/m2
- CT4B căn 2007, 62.8m2 giá 22.8 tr/m2
- CT4A căn 2110, 53.4m2 giá 23tr/m2
- CT4B căn 1609, 53.4m2 giá 23.5tr/m2
Liên hệ: Ms Trang 0904.886.790 | 0989146256

* CT5: Cuối 2012 giao nhà, đã đóng 60%
- Căn 1928, 93m, giá 19.2tr/m2 (Tầng 19 căn 28)
- Căn 2812, 67m giá 20.2tr/m2
- Căn 2623, 72m giá 19.8tr/m2
- Căn 707, 68m giá 21.5tr/m2
- Căn 903, 67m2 giá 21.5tr/m2
- Căn 1623, 78m, giá 20.tr/m2
- Căn 1214, 72m, giá 20.5tr/m2
* CT6A: Đã đóng 20% xây đến T11

- Tầng 19 căn 28, 93m, giá 19.2tr/m2 = 1.758.000.000đ</B>
- Tầng 28 căn 12, 68m giá 19.7tr/m2 = 1.339.600.000đ</B>
- Tầng 26 căn 23, 67m giá 19tr/m2 = 1.273.000.000đ

* CT6A: Đã đóng 20% xây đến T10
- Tầng 6 căn 5, 67.7m, giá gốc 21tr + chênh 20tr = 1.441.000.000đ
- Tầng 15 căn 11, 69.8m, bán đúng giá gốc 21tr = 1.465.000.000đ
- Tầng 16 căn 15, 64.7m, giá gốc 21tr + chênh 30tr = 1.388.000.000đ


* CT6B: Đã đóng 20% xây đến T10:
- Tầng 12 căn 07, 61.6m2, gốc 19.5tr + chênh 80tr (Bao tên) = 1.281.000.000đ
- Tầng 5(góc), 72m2, gốc 19.5tr + chênh 40tr ( Bao tên ) = 1.444.000.000đ</B>
- Tầng 15 căn 03, căn 11, căn 12, căn 8: giá gốc + chênh 45tr = 1.241.000.000đ
- Tầng 8 căn 72m căn góc bán chênh 10 triệu = 1.450.000.000đ (Quá rẻ)
(Giá chênh trên thị trường là 90-140 triệu)

* CT6C: Đã đóng 20% xây đến T10:
- Tầng 11, 72m2, Gốc 20.5tr + 30tr (Bao sang tên ) = 1.496.000.000đ</B>
- Tầng 10, 61.6m2, Gốc 20.5tr + 10tr (Cực rẻ) = 1.300.000.000đ
- Tầng 18, 62.6m2, Gốc 20.5tr + chênh 45tr = 1.328.000.000đ
(Giá chênh trên thị trường là 80-120 triệu)


LH: Ms Trang 0904.886.790 | 0989.146.256 Yahoo: mtrang02_2005

</B>
Tags: Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, CT6 Xa La, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, CT6 XA La, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, CT6 XA La, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, CT4 Xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, CT4 Xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, CT6 Xa La, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, CT6 XA La, dự án xa la, CT4 Xa la, chung cu xa la, du an xa la, Chung cư xa la, xa la, dự án xa la, chung cu xa la, du an xa la,