Công ty CP TM Madona Media là công ty truyn thông t chc s kin và cung cp thiết b s kin hàng đu ti Vit Nam.

Vi dch v và đi ngũ nhân viên chuyên nghip, cùng vi trang thiết b ngoi nhp đm bo cht lượng, Madona Media nhn cho thuê và lp đt h thng bàn ghế, hi trường... và các thiết b s kin khác trên phm vi toàn quc.

Chúng tôi có đ các thiết b bàn ghế, hi trường phc v cho s kin ca quý khách

Bàn tròn đường kính 80 có khăn ph váy quây đy đ.

Bàn tròn đường kính 100 có khăn ph váy quây đy đ.

Bàn tròn đường kính 120 có khăn ph váy quây đy.

Bàn tròn đường kính 160 có khăn ph váy quây đy.

Bàn xuân hòa tri khăn trng quây đ cao 70 dài 120.

Ghế xuân hòa ph áo tht nơ.

Madona Media luôn t hào là nhà cung cp dch v t chc s kin và cung cp nhân s, thiết b s kin uy tín. Vi phương châm “S hài lòng ca quý khách hàng là thước đo cho mi thành công.” Hãy đến vi chúng tôi, chúng tôi rt vui lòng được phc v quý khách.

Mi thông tin chi tiết vui lòng liên h
Công ty Truyn thông & Gii trí Madona Media
Văn phòng: 27/84 Trn Quang Diu, Đng Đa, Hà Ni
Hotline : Mr Quang 0989 53 53 68
Email: tochucsukien@madonamedia.com
Website: http://www.madonamedia.com