bán cc licogi 13 , 90m2

bán gấp cccc licogi 13 dt 90m2, gồm pN3 . pk1 .

ban công hướng Đb .nhà đã sửa chữa đẹp . chi

tiết xin L/H : mobile 0942 333 3558