Balo tui xách thời trang cao cấp cho laptop
Hãng lioncollection

LC 1060R ( túi đựng máy tính 13",14" )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1060R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp: nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc>
Giá: 790.000 VND ( Giá đã có VAT )

LC 1010R ( túi đựng máy tính bảng máy 11,6" trở xuống )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1010R / Dùng cho loại máy: máy tính bảng và laptop 11,6” trở xuống / Cỡ máy phù hợp: 11,6” 9” & 7” inch / Loại: Túi đeo / Giới tính phù hợp: Cả nam và nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏTrọng lượng (g): 2 >
Giá: 580.000 VND ( Giá chưa có VAT )

[IMG]file:///C:/Users/PHUONG~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg[/IMG]
LC 1070B ( túi đựng máy tính 13,14 )
Mã hàng:
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1070R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp: nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc >
Giá: 560.000 VND ( Giá đã có VAT )


LC 1030B ( túi đựng máy tính 13",14" )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1030B / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp:Nam & nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đen Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc>
Giá: 790.000 VND ( Giá đã có VAT )

LC 1080R ( túi đựng máy tính 13,14,)
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1080R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi đeo / Giới tính phù hợp: Cả nam và nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 >>
Giá: 580.000 VND ( Giá đã có VAT )

Ngoài ra còn rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác
Xem chi tiết tại www.latopplaza.com.vn

Balo tui xách thời trang cao cấp cho laptop

Hãng lioncollection

LC 1060R ( túi đựng máy tính 13",14" )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1060R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp: nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc>
Giá: 790.000 VND ( Giá đã có VAT )

LC 1010R ( túi đựng máy tính bảng máy 11,6" trở xuống )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1010R / Dùng cho loại máy: máy tính bảng và laptop 11,6” trở xuống / Cỡ máy phù hợp: 11,6” 9” & 7” inch / Loại: Túi đeo / Giới tính phù hợp: Cả nam và nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏTrọng lượng (g): 2 >
Giá: 580.000 VND ( Giá chưa có VAT )

LC 1070B ( túi đựng máy tính 13,14 )
Mã hàng:
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1070R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp: nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc >
Giá: 560.000 VND ( Giá đã có VAT )


LC 1030B ( túi đựng máy tính 13",14" )
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1030B / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi xách,đeo / Giới tính phù hợp:Nam & nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đen Trọng lượng (g): 2 > Sản phẩm được nhập khẩu từ Phần Lan/ Trung Quốc>
Giá: 790.000 VND ( Giá đã có VAT )

LC 1080R ( túi đựng máy tính 13,14,)
Mã hàng: có sẵn
Kho hàng : Còn hàng
Tóm tắt : Hãng sản xuất: - Lioncollection Model: LC 1080R / Dùng cho loại máy: máy tính 13,14" / Cỡ máy phù hợp: 13",13,3" & 14" inch / Loại: Túi đeo / Giới tính phù hợp: Cả nam và nữ / Chất liệu: Nylon, vải thô / Màu sắc: đỏ Trọng lượng (g): 2 >>
Giá: 580.000 VND ( Giá đã có VAT )

Ngoài ra còn rất nhiều mẫu mã sản phẩm khác
Xem chi tiết tại www.latopplaza.com.vn