Báo cáo giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Dich vụ tư vấn môi trường, báo cáo giám sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép khai thác nước dưới đất...
Environmental Group chuyên nhận tư vấn môi trường Đảm bảo - Chính xác - Nhanh chóng - CHI PHÍ THẤP NHẤT.


Nếu Quý Công ty thuộc các loại hình kinh doanh sau đây:

- Doanh nghiệp, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng, khách sạn;
- Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt; khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, Bệnh Viện, Trường học…
- Cơ sở, hộ sản xuất, nhà máy …
- …
Theo quy định, Quý Công ty cần thực hiện các giấy tờ pháp lý sau đây:
- Đăng ký Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định.
- Đăng ký Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường trước khi xin giấy phép xây dựng.
- Báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.
- Đăng ký Sổ chủ nguồn thải nguy hại.
- …
Nếu Quý Công ty đang gặp các vướng mắc như:
- Chưa lập Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường theo quy định (theo Thông tư số: 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường).
- Đã thực hiện Bản Cam kết Bảo vệ Môi trường theo quy định, nhưng không hiểu rõ nội dung và chưa thực hiện các nội dung đã nêu trong bản cam kết.
- Lập Đề án Bảo vệ Môi trường (theo Thông tư 04/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Chưa thực hiện việc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định 6 tháng/lần.
Hãy liên hệ với Dịch vụ môi trường Environmental Group để được tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của Quý Công ty về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms Thảo Uyên - 0917.500.400
Email: dichvumoitruongEG@yahoo.com
Tham khảo thêm tại: Báo cáo giám sát môi trường, cam kết bảo vệ môi trường