A 38 ô 25 diện tích 120m hướng Tây giá 94tr
A 32 ô 24,35 diện tích 120m hướng ĐB giá 49,5tr
C 43 ô 11dt 80m giá 50tr
A 20 ô 7 dt 80m giá 48,5tr.
A 41 ô 10 dt 99m giá 50tr..
D34 ô 13 giá 33tr. D47 ô 28 giá 43tr.
bao tên ký GELE
LH:0987626811